Nieuws
woensdag, 18 mei 2022

In september Milli Görüs-school in Genk wegens nalatigheid onderwijsminister?

De Raad Van State heeft de weigering van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de islamitische school Plura C van de vzw Lectio in Genk te erkennen, vernietigd omdat de minister die negatieve beslissing slecht had gemotiveerd. Islamitische scholen zijn nefast voor de integratie en dragen bij aan de verdere islamisering van onze samenleving”, zegt Vlaams fractieleider voor het Vlaams Belang, Chris Janssens. Weyts moet zijn fout rechtzetten en alles in het werk stellen om de opening van deze school in september te voorkomen.”

In 2019 werd al eerder een erkenningsaanvraag van de vzw Lectio geweigerd. De onderwijsinspectie stelde toen immers vast dat er veel bestuursleden van Milli Görüs in het bestuur van deze vzw zaten. De Staatsveiligheid merkte toen op dat Milli Görüs als sturende kracht achter het onderwijsproject een ideologie aankleeft die ingaat tegen de beginselen van de mensenrechten en de andere grondslagen van de rechtsstaat. Het schoolgebouw werd bovendien gratis ter beschikking gesteld door de vzw Communauté Musulmane de Belgique (CMB), die betrokken is bij vastgoedtransacties van Milli Görüs.

Na de initiële weigering vernieuwde de vzw Lectio echter zijn raad en er werd ook een overeenkomst gesloten tussen Lectio en de vzw CMB waarin overeengekomen werd dat de school “volledig onafhankelijk zou opereren”. Ook een nieuwe erkenningsaanvraag werd door de minister van Onderwijs negatief beslist. De Raad van State oordeelde echter dat de minister wat gemakzuchtig was geweest bij de nieuwe beoordeling van de aanvraag en zijn weigering onvoldoende had gemotiveerd, zo blijkt uit het arrest. Zo had de minister zelfs nagelaten te laten onderzoeken wie de nieuwe bestuursleden van de vzw Lectio waren. Om deze reden werd zijn beslissing door de Raad van State nu vernietigd.

“De vrijheid van onderwijs mag niet misbruikt worden om de islamisering van de samenleving en moslimfundamentalisme verder in de hand te werken met de oprichting van deze school”

“Het lijdt geen twijfel dat Milli Görüs slechts een cosmetische operatie heeft doorgevoerd om de indruk te wekken dat de school onafhankelijk zou kunnen opereren. Bovendien wordt het gebouw nog steeds gratis ter beschikking gesteld door een aan Milli Görüs gelieerde vzw. Het is dan ook te betreuren dat de minister van Onderwijs nauwelijks enige inspanning heeft gedaan om de cosmetische operatie van Milli Görus te doorprikken, met als gevolg dat de Raad van State zijn beslissing nu vernietigt”, zegt Janssens.

Janssens hoopt dat Weyts na dit arrest nu wél een degelijk dossier zal voorbereiden om alsnog te voorkomen dat de moslimschool in september zou kunnen openen. “De vrijheid van onderwijs mag geen vrijgeleide zijn om islamfundamentalisme te promoten. Dit islamonderwijs van Milli Görüs zal immers nefast zijn voor de integratie en zal de islamisering van onze samenleving alleen maar doen toenemen”, besluit hij. “Het zou jammer zijn dat de fouten van de minister daar de deur voor open zouden zetten en ik zal hem dan ook hierover ondervragen.”