Persberichten
maandag, 24 sep 2018

Septemberverklaring: triomfalisme van Bourgeois is totaal misplaatst

Chris Janssens: 'Regering-Bourgeois maakt leven duurder, terwijl dienstverlening niet verbetert.'

Net zoals de voorbije jaren klopte Geert Bourgeois zich ook naar aanleiding van de Septemberverklaring 2018 opnieuw op de borst voor het ­- mits wat kunstgrepen gerealiseerde - begrotingsevenwicht en elke euro die extra geïnvesteerd wordt. Voor het Vlaams Belang is dit triomfalisme totaal misplaatst. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: ‘Terwijl Bourgeois als een volleerde illusionist de indruk wekt dat de Vlaming met zijn regering het gouden ticket naar de chocoladefabriek heeft gewonnen, is het leven voor de modale Vlaming door het Vlaamse regeringsbeleid fors duurder geworden, terwijl de belastingdruk onaanvaardbaar hoog blijft en de dienstverlening er niet op is verbeterd’.

Alhoewel de regering met extra taksen op energie diep in de zakken van de Vlaming zat, moeten we de komende maanden vrezen voor energietekorten en zelfs een black-out. Op het vlak van mobiliteit blijven filerecords sneuvelen, liggen gewestwegen er lamentabel bij en is het nochtans voor de gebruiker fors duurder geworden openbaar vervoer nog steeds vaak geen aantrekkelijk alternatief voor de wagen. Terwijl de regering schermt met toegenomen budgetten voor welzijn, blijven de rusthuisprijzen stijgen en allerlei wachtlijsten (in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de sociale huisvesting) onaanvaardbaar lang of zelfs aangroeien. Ook met betrekking tot de onderwijskwaliteit en de integratie van allochtonen staan alle parameters op rood ’, aldus Chris Janssens.

De Vlaams Belang-fractievoorzitter waarschuwt bovendien voor de nieuwe toekomstplannen van Geert Bourgeois en zijn regeringscollega’s: ‘De modale burger dreigt het slachtoffer te worden van het voluntarisme van de Vlaamse regering op het vlak van energie en mobiliteit. Nieuwe hogere energienormen voor woningen, de afbouw van de verwarming op gas, de plannen in verband met de versnelde elektrificatie van het wagenpark en de geplande invoering van het rekeningrijden dreigen een forse hap uit het budget van de Vlamingen te nemen en de aankoop van een eigen woning of wagen voor veel mensen onbetaalbaar te maken.’

Het Vlaams Belang raadt de minister-president aan om wat minder aan zelfbewieroking te doen  en wat meer tijd te besteden aan gesprekken met de gewone Vlaming. Chris Janssens: ‘Het zou Bourgeois misschien kunnen aanzetten tot wat meer realisme.’

Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang