Nieuws
maandag, 26 dec 2022

Sinterklaascensuur: Literatuur Vlaanderen en Faro teruggefloten

Foto: iStock: Sinterklaascensuur: Literatuur Vlaanderen en Faro teruggefloten

In een antwoord op vragen van Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans liet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) verstaan dat Literatuur Vlaanderen en Faro hun boekje te buiten zijn gegaan waar het gaat om het censureren van het Sintgebeuren. “Beide instellingen stelden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest voor om onze bibliotheken te zuiveren van zogenaamd verderfelijke boeken”, stelt Brusselmans. “Nooit zullen we dergelijke boekverbrandingen toelaten.”

De Goedheilige Man en zijn trouwe helper zijn de laatste jaren in het oog van een woke-geïnspireerde politiek-correcte storm beland. “Een storm die intussen helaas ook bij Literatuur Vlaanderen en het Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed Faro is beginnen waaien”, aldus Brusselmans. “In de meest recente nieuwsbrieven van deze Vlaamse publieke instellingen werd onomwonden een lans gebroken voor censuur van boeken en een lans te breken voor censuur van Sinterklaasboeken en voor het gebruik van politiek-correcte leeslijsten.”

“Het is ver gekomen als de sinterklaastraditie, die onlosmakelijk deel uitmaakt van het Vlaams cultureel erfgoed, op de schop komt van uitgerekend het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed”

“Faro verwees zelfs naar een website met praktische tips voor een ‘inclusief feest’ dat het eeuwenoude sinterklaasfeest dient te vervangen”, vervolgt Brusselmans, die op 22 december Jan Jambon in de commissie Cultuur over deze kwestie ondervroeg. “Men kan er zelfs beroep doen op een heuse checklist om de kinderen niet op te zadelen met discriminerende liedjes, kleurplaten en zelfs snoepgoed. Zotter kan het echt niet meer worden.”

 “Beide instellingen ontpoppen zich tot kritiekloze volgelingen van het Woke- discours van een uiterst kleine maar erg luidruchtige minderheid die ons erfgoed, tradities, geschiedenis en dus onze identiteit wil doen verdwijnen”, besluit Brusselmans. “Jambon verzekerde ons dat het niet de bedoeling kan zijn boeken te vervangen. En het Vlaams Belang zal dit nauwgezet opvolgen. Het is niet de taak van Literatuur Vlaanderen of Faro om de traditie te laten vervangen door alternatieve versies van het Sinterklaasverhaal.”