Persberichten
maandag, 06 jul 2020

Slaagcijfers cursus ‘Nederlands’ voor inburgeraars nemen steile duik

De slaagcijfers voor het onderdeel ‘Nederlands’ in het inburgeringstraject nemen een steile duik. Dat blijkt uit het antwoord van integratieminister Bart Somers (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang). Waar in 2016 nog 85 procent van de inburgeraars slaagde voor dit onderdeel, bedraagt dit in 2020 slechts 68 procent. Een daling van bijna 20 procentpunten. Ook de slaagcijfers voor de cursus Maatschappelijke Oriëntatie vertonen een dalende trend. Het Vlaams Belang pleit er nogmaals voor om de inburgeringstrajecten niet langer te financieren met publieke middelen.

De slaagcijfers van inburgeraars met betrekking tot de Nederlandse taal zijn op vier jaren tijd flink achteruitgegaan, met nagenoeg 20 procentpunten. “Deze cijfers zijn hallucinant aangezien Inburgering steeds meer belastinggeld opslorpt”, vindt van Rooy, die de cijfers opvroeg. “Nog altijd draait onze samenleving op voor meer dan 90 procent van de totale kostprijs van elk inburgeringstraject. De totale kostprijs per inburgeringstraject is 4.300 EUR. De Vlaamse belastingbetaler betaalt hier 3.940 EUR van, terwijl de inburgeraar zelf slechts 360 EUR betaalt. Zeker in een tijd waarin elke euro belastinggeld twee keer moet worden omgedraaid, is dit onrechtvaardig.

Van Rooy (Vlaams Belang) na slechte slaagcijfers inburgeraars: “Integratie mag geen vrijblijvende suggestie zijn”

De partij pleit voor een radicale omkering van deze verhouding. "Inburgeraars zouden eenvoudigweg de volle pot moeten betalen voor hun inburgeringstraject, zodanig dat de Vlaamse belastingbetaler hier niet meer voor opdraait”, vervolgt van Rooy. “Hiernaast zou - als stok achter de deur - de onverbiddelijke intrekking van de verblijfsvergunning moeten gelden voor inburgeraars die hun verplichtingen niet nakomen.”

Bijkomend blijkt immers uit de vraag van van Rooy dat het aantal uitgeschreven boetes voor inburgeraars die hun verplichtingen niet nakomen jaar na jaar stijgt. In 2016 ging het om in totaal 610 uitgeschreven boetes, terwijl het er in 2019 al 848 waren, een stijging met 39%. In 2020 werden er op 5 maanden tijd evenwel reeds 417 boetes uitgeschreven. Als dit tempo wordt aangehouden stranden we eind 2020 op circa 1.000 boetes.

“Hieruit moet men dus een andere conclusie trekken dan de vele hoera-berichten van Somers over het zogenaamde succes van de massamigratie of loze beweringen dat migratie ‘onze pensioenen zal betalen’, zoals die van voormalige vicepremier Kris Peeters (CD&V)”, besluit van Rooy. “Deze fabels stroken niet met de werkelijkheid. Integratie blijft dan ook nog veel te veel een vrijblijvende suggestie. Eén jaar ‘flink’ beleid onder minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft daar weinig positieve verandering in gebracht. Integendeel. Bovendien moet er een véél strengere selectie zijn aan de Europese en federale migratiepoort.