Nieuws
vrijdag, 19 apr 2024

Sluiting van gevangenis van Hoogstraten is regelrechte schande

Foto: iStock. Sluiting van gevangenis van Hoogstraten is regelrechte schande

Het Vlaams Belang reageert hoogst verontwaardigd op het nieuws van minister van Justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) dat de gevangenis van Hoogstraten binnen twee jaar de deuren zal moeten sluiten. “De wijze waarop deze beslissing gecommuniceerd, of net niet gecommuniceerd werd, laat al veel te wensen over”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Maar de wijze waarop het personeel behandeld wordt, is een regelrechte schande.”

Dillen wijst erop dat de cipiers steeds voorgehouden werd dat de gebouwen in Hoogstraten gerenoveerd zouden worden, maar dat de gevangenis alleszins zou blijven bestaan. “En nu werd die belofte door de ministerraad van tafel geveegd en werd plots het tegenovergestelde beslist”, aldus Dillen, die Van Tigchelt hierover zal ondervragen. “Alle 140 cipiers zijn terecht gechoqueerd van dit nieuws omtrent de sluiting, dat ze van de directie mochten vernemen. Sommigen hebben er zelfs twintig tot dertig jaar gewerkt, en worden voor voldongen feiten geplaatst. Dat is volkomen ontoelaatbaar.”

“We steunen ten volle de aangekondigde stakingsactie van de cipiers”

Vanuit De FOD Justitie wordt meegedeeld dat alle personeelsleden zouden worden verdeeld over de gevangenissen van Turnhout, Wortel en Merksplas. “Maar het merendeel van de cipiers vreest dat ze zullen moeten muteren naar Antwerpen, hetgeen voor velen van hen wegens de grote afstand gewoon niet haalbaar zal zijn”, gaat Dillen verder. “En die vrees lijkt terecht, deze mensen zijn door Justitie tenslotte al eens voorgelogen.”

Het Vlaams Belang steunt dan ook ten volle de aangekondigde stakingsactie van de cipiers die zal doorgaan op 30 april.