Nieuws
maandag, 20 nov 2023

Snelrechtprocedure moet nu eindelijk ingevoerd worden

Foto: iStock. Snelrechtprocedure moet nu eindelijk ingevoerd worden

Volgende week wordt in de bevoegde Kamercommissie de beleidsverklaring van minister van justitie Paul Van Tigchelt (Open Vld) besproken. “Net als zijn voorganger kondigt ook Van Tigchelt aan werk te zullen van de invoering van een nieuwe snelrechtprocedure”, zegt Vlaams Belang-Kamerlid Marijke Dillen. “Het mag echter niet opnieuw bij een aankondiging blijven. Het snelrecht kan er sneller komen mocht men gewoon ons wetsvoorstel van maart 2021 hierover aannemen.”

De vraag naar een goed werkend snelrecht weerklinkt telkens wanneer onze steden of onze recreatieparken weer eens het toneel vormen van gewelddadige rellen, grootschalig vandalisme of brandstichtingen. Al in maart 2000 werd een snelrechtprocedure ingevoerd. Die was toen gericht op een onmiddellijke verschijning in eenvoudige strafzaken. “Het Grondwettelijk Hof vernietigde in 2002 echter een aantal cruciale bepalingen van die wetgeving, waardoor de snelrechtsprocedure zo goed als onbruikbaar werd”, aldus Dillen. “Sindsdien werden herhaaldelijk reparatiewetten aangekondigd, maar daar is nooit iets van in huis gekomen. En tot vandaag gaat helaas veel te veel tijd verloren tussen het plegen van het misdrijf en de behandeling van de zaak door de rechter.”

“Snelrecht is een stap in de goede richting”

“Bij de slachtoffers stuit die situatie uiteraard op enorm veel onbegrip. Daders wanen zich onaantastbaar en kunnen hun criminele activiteiten lange tijd ongestoord voortzetten” vult Vlaams Belang-Kamerlid Ortwin Depoortere aan. “Ons wetsvoorstel van maart 2021, dat nog steeds niet gestemd geraakte, kan hier snel aan verhelpen. Het werkt immers de bezwaren van het Grondwettelijk Hof, die handelden over de rechten van verdediging, weg.”

Het Vlaams Belang wil het snelrecht toepassen op allerhande vormen van straatcriminaliteit, zoals weerspannigheid, aanranding van de eerbaarheid, opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal, afpersing en vernielingen. “Het gerecht kan door de procedure van onmiddellijke verschijning korter op de bal spelen, de criminele jongeren kunnen veel sneller gestraft en van straat gehaald worden en het vertrouwen in justitie zal worden versterkt”, besluit Dillen. “Wij zijn er ons van bewust dat een snelrechtprocedure alleen de veiligheidsproblemen niet zal oplossen. Zoiets moet onder andere gepaard gaan met een zerotolerantiebeleid, met extra middelen voor de politie en de parketten en met een uitbreiding van de gevangeniscapaciteit. Maar het is alvast een stap in de goede richting.”