Nieuws
woensdag, 27 dec 2023

Sociaal huren wordt ‘asociaal’ huren 

Het Vlaams Belang uit forse kritiek op de beslissing van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) om strengere voorwaarden voor sociaal wonen in te voeren. “Dit zal de sociale huursector omvormen tot een ‘asociale’ huursector’ zegt Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Wonen Guy D’haeseleer. “Kandidaat-huurders die door omstandigheden het moeilijk hebben om een geschikte job te vinden zoals laagopgeleide werkzoekenden of te weinig ervaring konden opdoen, zouden nu achtergesteld worden op wel werkende huurders.” 

De Vlaamse regering wil voorrang geven aan werkende huurders en afgesloten contracten voor onbepaalde duur gaan herzien. “Als je enkel nog werkende social huurders een sociale huurwoning wil verhuren, ga je voorbij aan het sociaal karakter van die huisvesting”, zegt D’haeseleer. “Dit zal de sociale huursector omvormen tot een ‘asociale’ huursector.” Kandidaat-huurders die door omstandigheden het moeilijk hebben om een geschikte job te vinden zoals laagopgeleide werkzoekenden of te weinig ervaring konden opdoen, zouden nu achtergesteld worden op wel werkende huurders. 

Het zijn volgens D’haeseleer net die mensen die een sociale woning het hardst nodig hebben. “Zij leven in de meeste precaire omstandigheden in de private huur en moeten vaak in woningen wonen die zich in een slechte toestand bevinden”, aldus het Vlaams Parlementslid. “Hoe asociaal kan je zijn als minister van Wonen? Hier ga je sociale drama’s eerder mee versterken dan ze trachten op te lossen. Dit kunnen wij met het Vlaams Belang niet aanvaarden.”

“Het herzien van de huurcontracten kan heel zwaar aankomen”

D’haeseleer waarschuwt ook voor de gevolgen van het herzien van bestaande huurcontracten. “Diependaele solliciteert hiermee voor een nieuwe Woonzaak”, zegt hij. “Huurcontracten van onbepaalde duur die voor maart 2017 zijn afgesloten, openbreken en herzien naar tijdelijke contracten, is voer voorzien voor rechtszaken. Die huurders hebben ondertussen een heel leven opgebouwd in die buurt en zouden nu mogelijk binnen enkele jaren buitenvliegen. Dat kan zeer hard aankomen.”

Werkende sociale huurders kunnen een premie opbouwen tot 2.500 euro, die ze ontvangen als ze overstappen naar de private buurmarkt. “Mensen die op eigen benen kunnen staan, mogen aangemoedigd worden”, beklemtoond D’haeseleer. “Maar er zijn hogere noden. Kandidaat-huurders moeten nu eerst zich 4 jaar blauw betalen op de private markt, vooraleer ze een huurpremie kunnen genieten. Wij zijn eerder voorstander om die termijn in te korten en een huurpremie toe te kennen vanaf het moment dat je op een wachtlijst terechtkomt. Dat is een sociale maatregel en waar meer mensen mee geholpen worden die amper de eindjes kunnen aan elkaar knopen. Maar we moeten vaststellen dat de minister van Wonen vaak pijlen afschiet, maar zelden het doel raakt.”