Nieuws
donderdag, 28 apr 2022

Somers wou met gemeentefusie Vlaanderen laten betalen voor zijn Mechels wanbeleid

Vlaams Parlementslid Jan Laeremans heeft in het parlement minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers ondervraagd over de geplande gemeentefusie van Boortmeerbeek en Mechelen. “Er is hier duidelijk geen animo voor bij de lokale bevolking”, zegt hij. “Bovendien zorgt Somers er hiermee voor dat Vlaanderen zijn Mechelse schuldenput dempt. Totale belangenvermenging!”

Op 19 april maakten de schepencolleges van Mechelen en Boortmeerbeek hun intentie bekend om beide gemeenten te fusioneren vanaf 2025. Deze aankondiging zorgde onmiddellijk voor beroering bij de inwoners, aangezien bijna niemand op de hoogte was van de plannen. Bovendien ligt de fusie niet voor de hand vermits er geen enkele vorm van samenwerking is tussen de twee gemeenten en deze zelfs niet tot dezelfde provincie behoren. De hoofdreden is dan ook financieel van aard en ingegeven door de schuldovername die Vlaanderen belooft aan gemeenten die beslissen om te fuseren. Hierdoor zou Mechelen, dat van alle Vlaamse centrumsteden de hoogste schuldenlast heeft per inwoner, voor minstens 50 miljoen euro aan schulden verliezen.

Jan Laeremans heeft serieuze bedenkingen bij de positie van Bart Somers, die als minister van Binnenlands Bestuur deze gemeentefusie overziet en ook titelvoerend burgemeester is van Mechelen. “In feite komt het er op neer dat Minister Somers een zak geld geeft aan burgemeester Somers om de schulden te betalen van diens multicultureel beleid in Mechelen”, zegt Laeremans. “Het is een schande dat de Vlaamse belastingbetaler moet opdraaien voor dit groen-liberale wanbeleid.”

“Liberaal bestuur gaat hand in hand met schuldopbouw en een gebrek aan democratisch fatsoen”

Vlaanderen wil graag minder gemeenten en probeert hen met een schuldovername te overhalen om te fuseren. Er zijn namelijk 17 Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Mechelen, Kortrijk, Oostende en Gent, die een schuld hebben van meer dan 2.000 euro per inwoner. “Het is niet toevallig dat deze vier centrumsteden allemaal een liberale burgemeester hebben”, merkt Laeremans op. “Liberalen pretenderen dan wel voorstander te zijn van een kleine en efficiënte overheid. In de praktijk zien we dat zij lokaal vooral een geld verspillend links beleid voeren dat allochtonen pampert.”

Het Vlaams Belang is niet tegen gemeentefusies op zich, maar wil hiervoor een referendum verplichten. “Wij vinden dat de lokale inwoners hun zegen aan een nakende fusie moeten geven in een volksraadpleging”, zegt Laeremans. “Somers vindt echter dat dit niet hoeft en dat gemeentefusies boven de hoofden van de burgers beslist mogen worden. Hiermee bewijst hij nogmaals dat liberalen geen enkel democratisch besef hebben.”