Persberichten
dinsdag, 03 okt 2023

Somers zet poort open voor financiering moskeeën onder buitenlandse invloed

Alhoewel het Grondwettelijk Hof deze zomer het verbod op buitenlandse financiering voor erkende geloofsgemeenschappen vernietigde, gaat minister Somers (Open Vld) gewoon door met het erkennen van moskeeën. Dat bleek deze namiddag uit het antwoord van de minister op een interpellatie van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Dat is onverantwoord en onaanvaardbaar”, aldus Janssens, “Zo wordt de poort opengezet voor de subsidiëring van moskeeën die onder controle staan van buitenlandse regimes. De minister moet de lopende erkenningsprocedures meteen stopzetten.”

De Vlaamse regering wilde deze legislatuur opnieuw erkenningen van geloofsgemeenschappen mogelijk maken. Vorige legislatuur was er immers een erkenningsstop ingevoerd na de vaststelling dat met Vlaamse subsidies erkende Diyanet-moskeeën werden gefinancierd die hier de orders uitvoerden van het Turkse Erdogan-regime. Door het Vlaams Parlement werd daarop in 2021 een decreet gestemd dat erkenningen van geloofsgemeenschappen opnieuw mogelijk maakte op voorwaarde dat die geen buitenlandse financiering zouden ontvangen die afbreuk doet aan hun onafhankelijkheid en geen vanuit het buitenland gezonden bedienaars zouden inzetten.

Op 20 juli 2023 vernietigde het Grondwettelijk Hof echter die voorwaarden van het nieuwe decreet na een klacht van meerdere islamitische netwerken, waaronder Diyanet en Mili Görüs. Voor het Hof waren die voorwaarden immers onvoldoende precies geformuleerd en de grondwettelijke vrijheid van religie zou in het gedrang komen. “De enige logische conclusie na de vernietiging van de belangrijkste erkenningsvoorwaarde van het decreet zou zijn dat minister Somers nu de lopende erkenningsaanvragen on hold zet”, reageert Janssens. “Maar uit zijn antwoord blijkt dat hij dat niet van plan is.”

“Somers moet de erkenningsaanvragen on hold zetten om te vermijden dat nog meer belastinggeld belandt bij moskeeën die aangestuurd worden door buitenlandse regimes” 

De minister liet weten nu te onderzoeken hoe hij het decreet alsnog kan aanpassen. Een reeds ontvangen juridisch advies maakt alvast duidelijk dat dit niet eenvoudig is. “Er dreigen nu liefst 57 moskeeën erkend te worden zonder dat er enige garantie is dat ze niet worden aangestuurd vanuit het buitenland. Dat is totaal onverantwoord”, aldus Janssens, “De Vlaamse regering zal massaler dan ooit tevoren de Turkse en Marokkaanse segregatie met Vlaams belastinggeld financieren.” 

“De Vlaamse regering mag dit niet zomaar laten passeren en moet Somers terugfluiten”, besluit Janssens, “Bovendien moeten Diyanet en Milli Görüs wegens hun segregerende invloed eindelijk maar eens uit Vlaanderen worden geweerd als ongewenste organisaties, waarbij de erkenningen van al hun moskeeën worden ingetrokken.”