Persberichten
woensdag, 20 mrt 2024

Special Forces droegen verouderde kogelwerende vesten

Foto: iStock. Special Forces droegen verouderde kogelwerende vesten

Vanochtend vond in de commissie Binnenlandse Zaken een gedachtewisseling plaats met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) over de interventie van de Special Forces waarbij een agent om het leven kwam. Kamerlid en commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) bracht hierbij aan het licht dat de kogelwerende vesten die de agenten droegen tijdens die interventie verouderd waren én dat Verlinden hiervan op de hoogte zou zijn geweest. De kogelwerende vesten zijn geleverd in 2008 en worden normaal na tien jaar vervangen. Dat de minister weigerde te investeren in modernere en beter beschermende vesten plaatst haar voor een zware verantwoordelijkheid.” 

Uit goede bron vernam het Vlaams Belang-Kamerlid dat de kogelwerende vesten die momenteel gebruikt worden door de Special Forces (DSU) van de Federale Politie eigenlijk sterk verouderd zijn. Geleverd in 2008, moesten deze cruciale persoonlijke beschermingsmiddelen voor de elitetroepen van de Federale Politie idealiter al na tien jaar zijn vervangen. 

“De oudere types beschermen de drager nauwelijks of onvoldoende aan schouders en zijkanten”, legt Depoortere uit. “Volgens mijn bronnen was er een impact ter hoogte van het sleutelbeen en ook aan de zijkant en maakte Jonathan in elk geval een hogere kans op overleven indien hij over modern materiaal had kunnen beschikken. Het gerechtelijk onderzoek zal dat moeten duidelijk maken, maar als dit klopt, dan draagt minister Verlinden natuurlijk een verpletterende verantwoordelijkheid.”, klinkt het.

“Dat net een elitekorps het, wegens budgettaire redenen, moet stellen met verouderd materiaal is een voorbeeld dat het gebrek aan respect van deze regering voor de politiediensten illustreert”, besluit Depoortere.