Nieuws
vrijdag, 29 jul 2022

“Splits de Orde van Apothekers”

Het Vlaams Belang wil de nationale Orde van Apothekers dringend splitsen. “Om binnen die beroepsorde tot een efficiënte en correcte werking te komen is dat een noodzaak”, zegt federaal Kamerlid Steven Creyelman, die met het oog op deze splitsing een wetsvoorstel indiende. “En we gaan met dit voorstel in op de verzuchting van zowel belangrijke Vlaamse belangengroepen van apothekers als van vele individuele apothekers.”

“In België is alles communautair. Zo bestaan er in dit land al lang twee aparte geneeskundige culturen. Dat wordt ook zo bevestigd in studies over de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië”, aldus Creyelman. “En om te kunnen leven in een land met een toekomstgericht gezondheidsbeleid en een evenwichtige sociale zekerheid, moeten zowel het gezondheidsbeleid als de sociale zekerheid gesplitst worden, en bijgevolg ook de Orde van Apothekers.”

“Grote delen van de gezondheidszorg, met inbegrip van de Orde van Apothekers, zijn unitair gebleven en het gebrek daarvan hebben we doorheen de coronacrisis kunnen aanschouwen”

“De stroeve en moeizame werking die de Orde kenmerkt en vele apothekers danig frustreert, werd als dusdanig al voorzien in het koninklijk besluit 1967, dat nog steeds de organisatie ervan regelt”, vervolgt Creyelman. “Dat besluit schreef 55 jaar geleden al in grote mate de splitsing van de Orde voor. Maar er is helaas nooit iets van gekomen.”

“En dat kan ook gezegd worden van de toewijzing van de gezondheidszorg aan de gemeenschappen, zoals dat in de bijzondere wet van 1980 tot hervorming van de instellingen was voorzien”, merkt Creyelman tot slot op. “Er wordt geen enkele haast gemaakt van de voor de gehele gezondheidszorg zo nuttige splitsing. Het Vlaams Belang wil daar wel werk van maken en alvast aanvatten met de splitsing van de Orde van Apothekers.”