Nieuws
maandag, 16 okt 2023

Splits het gerechtelijk arrondissement Brussel

Foto: iStock. Splits het gerechtelijk arrondissement Brussel

Er heerst een complete crisis bij de Brusselse justitie. Terwijl het drugsgeweld in de hoofdstad alsmaar toeneemt, staan er in het Justitiepaleis een ongezien aantal bureaus leeg en wordt er vooral ruzie gemaakt om drie topjobs. “Hier is nog maar één oplossing mogelijk”, zegt Kamerlid Marijke Dillen, die hierover minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zal ondervragen. “Het is de hoogste tijd voor een volledige splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel.”

Zorgen over het taalevenwicht aan de top van de Brusselse Justitie verhinderen de benoeming van een nieuwe procureur-generaal. Wettelijk ligt vast dat de taalrollen van de procureur-generaal en de Voorzitter van het Hof van Beroep elkaar afwisselen. De huidige procureur-generaal is Nederlandstalig, dus moet zijn opvolger wettelijk gezien Franstalig zijn. De huidige voorzitter van het Hof van Beroep is Franstalig en spreekt zelfs geen woord Nederlands. Ze heeft een verlenging van haar mandaat aangevraagd, wat door de minister werd afgewezen. Daarop startte ze bij de Raad van State en bij de Brusselse kortgedingrechter een procedure. Die laatste heeft alvast de deur op een kier heeft opengezet voor een verlenging.

“In Brussel bekleden drie Franstaligen de belangrijkste posten”

“Als de huidige Nederlandsonkundige voorzitter van het Hof van Beroep haar gelijk haalt voor de Raad van State, zijn er gelijktijdig twee Franstaligen die de belangrijkste posten in Brussel bekleden wat absoluut onaanvaardbaar zou zijn”, gaat Dillen verder. “Beiden zijn immers ook verantwoordelijk voor de Nederlandstalige onderzoeken en processen in Brussel en Vlaams-Brabant.” Daarenboven wijst het Kamerlid op nog een andere impasse die te maken heeft met de taalrol van de Brusselse procureur des Konings. Die moet volgens de zesde staatshervorming Franstalig zijn, ook al heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat dat onwettig is. “Deze situatie zorgt ervoor dat het Brussels parket officieel nog steeds geen korpschef heeft. Met als resultaat dat in Brussel drie Franstaligen de belangrijkste posten bekleden.”

“Dit alles geeft geen fraai beeld van Justitie, en dat terwijl het juist dit Hof van Beroep is dat al jaren met een torenhoge achterstand kampt”, merkt Dillen tot slot op.  “De enige mogelijke conclusie is een dringende en volledige splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel.”