Nieuws
dinsdag, 17 aug 2021

“Spoor Taliban en sympathisanten actief op”

Het Vlaams Belang wil dat Afghaanse en Pakistaanse moskeeën worden gescreend op Taliban-invloed en ook onder streng toezicht worden geplaatst. “Daarnaast moeten, met het oog op de intrekking van hun eventuele Belgische nationaliteit en de uitzetting uit dit land, Talibanaanhangers actief worden opgespoord”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang). “De teloorgang van Afghanistan kan immers een weerslag hebben op onze veiligheid.”

Zo leeft bijvoorbeeld in Antwerpen, waar 8.000 Afghanen wonen, de vrees dat conflicten uit het Aziatische land geïmporteerd zullen worden. “Een meer dan terechte vrees, in een stad waar figuren als Abdul Hameed en Mohammad Khalil, die deel uitmaken van de Pakistaanse jihadbeweging Khatme Nubuwwat, rustig en ongestoord aanhangers voor de Taliban en voor moslimterroristen in Kashmir mogen ronselen”, aldus Dewinter, die in de Scheldestad gemeenteraadslid is. “En vanuit de jihadmoskee Khatim-Ul-Anbia in de Biekorfstraat vertrekken ieder jaar geronselde jongeren naar het Pakistaanse Peshawar, meer specifiek naar Madrassa Darul Uloom Haqqania, een trainingskamp voor Taliban-terroristen.”

Het Vlaams Belang eist het verbod van de Pakistaanse jihadbeweging Khatme Nubuwwat. “Die beweging organiseert in ons land jaarlijks een conferentie”, aldus nog Dewinter. “En ze hebben in Antwerpen een afdeling waartoe de jihadmoskee Khatim-Ul-Anbia behoort.”

“Jihadisten en Taliban-aanhangers nu nog verder ongemoeid laten is volslagen onverantwoord”

Sinds de machtswissel in Kaboel is in ons land verhoogde waakzaamheid tegen terreur absoluut geboden. “Waar de Taliban in Afghanistan voorheen gebruik maakte van Chinese kalashnikovs, heeft de terreurorganisatie nu Amerikaanse M4 en AR-15 geweren ter beschikking”, vervolgt Dewinter. “Moderner wapentuig waarmee het islamterrorisme zich voortaan niet alleen ter plaatse kan uitrusten, maar dat ook ingezet kan worden bij de opleiding van terroristen. De Taliban mag het Amerikaanse leger een bedanking sturen voor de 83 miljard dollar die het op 20 jaar tijd spendeerde aan de opbouw en uitrusting van het Afghaanse leger.”

Het is dan ook strikt noodzakelijk voor onze veiligheid dat de aanwezigen en de preken in de Afghaanse en Pakistaanse moskeeën gescreend worden, iets wat al veel langer had moeten gebeuren”, besluit Dewinter. “En daarnaast moeten leden en sympathisanten van de Taliban door de politiediensten actief worden opgespoord, onder meer via online monitoring en plaatselijk buurtonderzoek, en zonder pardon worden uitgezet. Opsporing zal ook moeten gebeuren wanneer de te verwachten migratiegolven uit Afghanistan op gang zullen komen.”