Persberichten
woensdag, 20 nov 2019

Spoorwegpolitie: “une oasis francophone?”

Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas vraagt al enkele jaren bij de minister van Binnenlandse Zaken de cijfers op over de evolutie van de verdeling van de jobs bij de Spoorwegpolitie (SPC) te Brussel en bij de centrale directie ervan. Het blijkt immers al langer dat de Franstaligen daar fors oververtegenwoordigd zijn en dat de tweetaligheid – alle personeel moet er tweetalig zijn – fel te wensen overlaat. Dat was althans zo onder voormalig minister Jambon.

Uit de meest recente bevraging van Pas, blijkt nu dat het er onder minister De Crem nog erger op geworden is. Bij de SPC Brussel bedroeg het aantal Nederlandstaligen in september 2018 (Jambon) 25%; een goed jaar later is dat onder minister De Crem gedaald tot 21,6%. Ook het aantal tweetaligen op die dienst verminderde op 3 jaar tijd (van 2016 naar 2019) van 35,6% naar 28,2%.

Ook in de centrale directie is het huilen met de pet op voor de Vlamingen. Hoewel de Vlamingen 60% van de bevolking van dit land uitmaken, krijgen zij nauwelijks iets meer dan één derde van de jobs in deze directie en komt er maar geen verbetering in die situatie. Dit ondanks het feit dat in antwoord op de parlementaire vragen van Pas de ministers melden dat er inspanningen worden geleverd om die forse scheeftrekkingen recht te zetten.

Barbara Pas: “Men vraagt zich af of de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken daar eigenlijk wel iets te zeggen hebben. Zij verzekeren mij altijd dat er inspanningen worden gedaan om die schandelijke situatie te verbeteren, maar het is steevast het omgekeerde dat er gebeurt. Ofwel is de Spoorwegpolitie, althans wat de centrale directie en de Brusselse component betreft, een “oasis francophone” – een oase voor Franstaligen - waar deze ministers geen vat op hebben en dat is dan een ernstige zaak. Ofwel doen ze absoluut geen moeite om de Vlamingen te geven waar ze recht op hebben en ook dat is betreurenswaardig, zeker als het om Vlaamse en zelfs Vlaamsgezinde ministers gaat. Een andere verklaring kan ik daar niet voor vinden. Deze openlijke discriminatie van de Vlamingen is absoluut onaanvaardbaar en moet in alle geval zo snel mogelijk worden rechtgezet.