Nieuws
donderdag, 10 jun 2021

Stabiliteitsprogramma zonder bindend begrotingstraject: “Wie houdt wie voor de gek?”

Het Vlaams Belang is ernstig bezorgd over het gebrek aan begrotingsengagementen in dit land, van de federale regering en van de deelstaatregeringen. In antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch stelde de Vlaamse minister van Financiën en Begroting Mathias Diependaele (N-VA) dat het Stabiliteitsprogramma zoals goedgekeurd door het Overlegcomité op 29 april 2021 geen begrotingsdoelstellingen bevat noch voor de gezamenlijke overheid noch voor de verschillende deelentiteiten. “Wie houdt hier wie voor de gek?”

België moet elk jaar in april zijn stabiliteitsprogramma voorleggen aan de instanties van de Europese Unie. In het voorliggende stabiliteitsprogramma is er een indicatief - geen bindend dus - begrotingstraject voor de federale overheid en de deelentiteiten opgenomen. De Vlaamse overheid heeft dat indicatief traject gelezen, maar niet goedgekeurd. Er is met andere woorden enkel akte van genomen. Het Overlegcomité heeft wel beslist om dat, door de deelentiteiten niet goedgekeurde, document over te maken aan de Europese Commissie als Belgisch Stabiliteitsprogramma. Er werd dus een document overgemaakt waarvan de Europese Commissie mocht aannemen dat het de Belgische overheden zou binden, maar dat is niet het geval. Het bindt enkel de federale overheid.

“De Waalse budgettaire tekorten zijn een tikkende tijdbom”

“Maar hoe gaat de federale regering die beloofde inspanningen nakomen”, vraagt Van dermeersch zich af. “De federale overheid gaat uit van een onvoorwaardelijke inspanning van 0,2% BBP in de periode 2021-2024. Dat is, aan een geraamd BBP van - maximaal - 500 miljard een inspanning van - maximaal - 1 miljard. ”

Daarnaast engageert de federale overheid zich voor een niet-bindend begrotingstraject – dus ze engageert zich tot niets – van nog eens 0,2% BBP als variabele inspanning. In deze 0,2% moeten de deelentiteiten 0,07% BBP inspanning doen. “Maar die hebben die verbintenis dus enkel gelezen en niet goedgekeurd”, vervolgt Van dermeersch. “Wat is dat dan waard? Op deze manier dreigt het tekort van het Waals gewest over enkele jaren nominaal groter te worden dan dat van Vlaanderen alhoewel het economisch veel minder welvaart schept. De begroting in het Brussels gewest is helemaal een puinhoop.”

En waarom 0,07%?, zo vraagt de Vlaams Belang-politica zich verder nog af. “Dat is op basis van de verdeelsleutel van het advies van de Hoge Raad voor Financiën (HRF). Die verdeelsleutel is 75,4% federaal, 24,6% deelentiteiten. Maar 24,6% van 0,2% is 0,0492% - afgerond 0,05% en geen 0,07%.”

“De federale overheid heeft aan de Europese Commissie dus een document overgemaakt dat niemand heeft goedgekeurd behalve zijzelf, niemand heeft verbonden behalve zijzelf en niemand gaat uitvoeren behalve zijzelf en dan nog beperkt tot, maximaal 1 miljard”, besluit Van dermeersch. “Ondertussen lopen de Waalse en Brusselse schulden op en daar dreigt Vlaanderen uiteindelijk voor op te draaien. De Waalse tekorten kunnen zelfs bestempeld worden als een tikkende tijdbom waar ook Vlaanderen de gevolgen van dreigt te dragen. Europa bekijkt immers het begrotingstraject op Belgisch niveau.”