Persberichten
vrijdag, 15 okt 2021

Stadsbesturen willen immigranten geld geven om inburgeringscursus te betalen

Voor het Vlaams Belang wordt het maar eens tijd dat het gratis-beleid voor immigranten in dit land wordt afgeschaft. Andere partijen zijn daar duidelijk nog niet van overtuigd. Verschillende stadsbesturen hebben immers plannen om de 360 euro die immigranten zouden moeten betalen voor de cursussen en examens in het kader van hun inburgeringstraject geheel of gedeeltelijk terug te betalen. “Onaanvaardbaar”, zei Chris Janssens in het Vlaams Parlement. “Op deze manier krijgen immigranten weer het signaal dat hier alles gratis is. De werkende Vlaming blijft daarentegen de dupe en moet alles betalen.

Na onze verkiezingsoverwinning in 2019 beloofde de Vlaamse regering met ‘het signaal van de kiezer’ rekening te houden. Het regeerakkoord bevatte daarom ook voorstellen om de ‘rechten’ en ‘plichten’ van immigranten weer met elkaar in evenwicht te brengen. “Dat benadrukten wij al lang, want al te vaak wordt bij hen de indruk gewekt dat alles in dit land gratis is”, reageert Janssens. Daarom dacht men aan een bijdrage van 90 euro die immigranten zouden moeten betalen voor de cursussen en examens binnen hun inburgeringstraject, een totaal bedrag van 360 euro. “Maar zoals wij al meermaals opmerkten, is dit te weinig want een inburgeringstraject kost 4.500 à 4.600 euro en dus ook na de invoering van de retributie moet de belastingbetaler – die nooit om massa-immigratie heeft gevraagd - nog steeds meer dan 90% van deze kost ophoesten.

“Het is een totaal fout signaal dat steden immigranten financieel zouden ondersteunen in hun inburgeringstraject”

Maar desondanks zijn er politici die van mening zijn dat de overheid immigranten financieel moet ondersteunen voor het betalen van die eigen bijdrage. Minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf eerder al het foute signaal dat immigranten daarvoor zouden kunnen komen aankloppen bij het OCMW. En nu het nieuwe inburgeringsdecreet werd gestemd in het parlement, blijken onder meer de stadsbesturen van Gent (Groen, Open Vld en Vooruit) en Herentals (CD&V en N-VA) al bezig om regelingen te treffen om de eigen bijdrage van de immigranten geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Janssens drong er in het Vlaams Parlement bij minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op aan om actie te ondernemen tegen deze ‘gratis-politiek’ voor immigranten. Die laatste beloofde de terugbetaling te zullen afraden aan de gemeenten. “Maar ik kan het niet verbieden”, voegde hij eraan toe. Ook zou Somers werk maken van een systeem waarbij immigranten maatschappelijk zinvol werk doen om hun bijdrage te leveren. “Vlaanderen zou beter een voorbeeld nemen aan Denemarken en Duitsland”, attendeerde Janssens de minister tot slot. “Daar wordt aan immigranten het drievoud gevraagd van het bedrag dat ze in Vlaanderen zouden moeten betalen.