Persberichten
vrijdag, 10 mrt 2023

Stikstofakkoord: “Het boerenmotto van de Vlaamse regering: minder, minder, minder”

Foto: wikimedia commons. FrDr. Stikstofakkoord: “Het boerenmotto van de Vlaamse regering: minder, minder, minder”

Het Vlaams Belang neemt kennis van het nieuwe stikstofakkoord waarmee uiteindelijk dan toch het einde van de regering-Jambon in chaos werd vermeden. Er komen onderzoeken naar de knelpunten die moeilijk lagen voor cd&v. “Het Vlaams Belang stelt vast dat de beslissingen waar onenigheid over bestond eenvoudigweg vooruit werden geschoven en dat de teneur voor wat betreft de landbouw nog steeds ‘minder-minder-minder’ blijft”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens, Het lijkt erop dat de we na een jaar ruziemaken in de Vlaamse regering opnieuw bij het oorspronkelijke stikstofakkoord zijn aanbeland, mits enkele bijkomende onderzoeken.”

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse regering er vandaag dan toch in geslaagd is een akkoord te bereiken over het stikstofdossier. Een nieuwe mislukking had allicht het einde van de regering-Jambon betekend. “Met dit akkoord wordt alsnog vermeden dat Vlaanderen in chaos wordt achtergelaten”, reageert Janssens, “Het mantra dat op de persconferentie werd herhaald dat de landbouw nu gaat ‘verduurzamen’, komt er in de praktijk echter op neer dat deze Vlaamse regering een zelfs naar Europese normen draconisch stikstofbeleid gaat voeren. Daarbij wordt in de eerste plaats de landbouw ongemeen hard aangepakt met verplichte reducties. ‘Minder-minder-minder’ is de boodschap voor de landbouw dus.”

“Het lijkt erop dat we na een jaar ruziemaken in de Vlaamse regering opnieuw bij het oorspronkelijk stikstofakkoord zijn aanbeland, mits enkele bijkomende onderzoeken”

De christendemocraten sluiten zich aan bij het compromis dat vorige week al op tafel lag, maar waarover op twee punten geen akkoord kon bereikt worden. De cd&v wou een gelijke behandeling van de landbouw en de industrie en dat landbouwbedrijven die sluiten hun uitstootrechten kunnen doorgeven aan andere bedrijven in de buurt “Maar deze twee zaken worden nog afhankelijk gemaakt van een MER-rapport zodat de vraag is of ze wel degelijk op deze manier zullen worden gerealiseerd. De knelpunten van de regering worden gewoon vooruitgeschoven”, zegt Janssens. “Het lijkt erop dat we na een jaar ruziemaken in de Vlaamse regering opnieuw bij het oorspronkelijk stikstofakkoord zijn aanbeland, mits enkele bijkomende onderzoeken. Ik heb de indruk dat de in het nauw gedreven cd&v zich met een kluitje in het riet heeft laten sturen.” 

Voor het Vlaams Belang is van een gezond akkoord dat de landbouw niet alleen rechtszekerheid biedt, maar ook voldoende vrijheid om te ondernemen nog steeds geen sprake. “Nog steeds moeten landbouwbedrijven verplicht sluiten. Andere landbouwbedrijven moeten aan de hand van strenge criteria aantonen dat hun activiteit geen gevolgen heeft voor de natuur vooraleer ze nog vergunningen kunnen krijgen”, besluit Janssens, “Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat extreme groene regeltjes boven de nu al zo bedreigde Vlaamse landbouw worden geplaatst en dat deze Vlaamse regering nochtans ook zonder groenen erin zich geroepen voelt om het strengste stikstofbeleid van Europa te voeren. Dat kost de belastingbetaler bovendien €3,6 miljard.”