Nieuws
maandag, 27 sep 2021

Stop accijnsverhogingen brandstofprijzen

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de dieselprijs stijgt naar de recordhoogte van 1,652 euro per liter. “Dat is een stijging van maar liefst 3,1 eurocent”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. “De brandstofprijzen mogen niet eindeloos blijven stijgen. Temeer daar het merendeel van de kostprijs bestaat uit accijnzen en btw.”

“De prijs aan de pomp bestaat nog voor slechts 1/3 uit de diesel zelf”, aldus Vermeersch. “Het resterende gedeelte zijn dan de distributiekosten, de btw, de energiebijdrages en de accijnzen.” Het Vlaams Belang merkt in dit kader op dat diesel zelf sinds het einde van de oliecrisis, nu 45 jaar geleden, amper duurder is geworden.

“Onze auto is de melkkoe van de staatskas, dat blijkt vandaag opnieuw met de stijging van de brandstofprijzen”

De accijnzen op diesel zijn de voorbije jaren fors verhoogd. Door het zogenaamde cliquetsysteem, dat een prijsdaling van de diesel voor de helft omzette in een accijnsverhoging, werden ze opgetrokken tot het niveau van de accijnzen op benzine. “De regering-Michel wilde zo vervuilende dieselwagens minder aantrekkelijk maken”, vervolgt Vermeersch. “Maar de hogere brandstoffenprijzen hadden vooral het protest van de gelehesjesbeweging tot gevolg. En dat is heel begrijpelijk.”

Net zoals de stroom- en gasfactuur, die ook voornamelijk uit belastingen allerhande bestaat, zal de verhoging de brandstofprijzen, inzonderheid de dieselfactuur, mensen treffen die het al moeilijk hebben”, besluit Vermeersch. “We eisen dan ook dat deze prijsstijging gecompenseerd wordt door een verlaging van de accijnzen op diesel en benzine.”