Persberichten
donderdag, 15 nov 2018

Stop het Marrakesh-immigratiepact: teken de petitie!

“Nog nooit in de geschiedenis hebben landen zonder enige dwang van buitenaf een handtekening geplaatst onder een document waarbij ze zich vrijwillig engageren tot zelfovergave. Zoiets gebeurt normaal gezien enkel bij een onvoorwaardelijke capitulatie.” Dat zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tijdens de persconferentie over het Marrakesh immigratiepact dat momenteel bovenaan de politieke agenda staat.

Op 10 en 11 december vindt in Marrakesh de slotconferentie plaats, waarop het ‘Global Compact for Migration’, uitgedokterd onder auspiciën van de Verenigde Naties, ter goedkeuring voorligt. Het pact maakt van immigratie een universeel recht waarbij onze landsgrenzen wagenwijd worden opengezet. Geen wonder dat de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Denemarken, Australië, Polen Kroatië, Tsjechië, Zwitserland, Estland, Litouwen, Bulgarije, Noorwegen, Slovakije en Roemenië het pact weigeren te ondertekenen. Hoewel het voorontwerp door minister Jambon en staatssecretaris Francken reeds in mei werd ondertekend, rijst er nu twijfel bij de grootste regeringspartij. Geen enkele politieke waarnemer twijfelt eraan dat de hete adem van het Vlaams Belang hier aan de grondslag ligt.

Petitie

Als immigratie-kritische partij en vurige tegenstander van dit pact voeren wij de druk op de regering verder op. Ons doel? De regering ertoe dwingen het pact niet te ondertekenen. Om onze stem zo luid mogelijk te laten weerklinken, lanceren we, samen met onze Europese partners van de Beweging van Naties en Vrijheid, een grootscheepse campagne die uitmondt in een slotmeeting op zaterdag 8 december in Brussel. De campagne behelst naast straat en markt-acties, een omvangrijk sociaal medialuik en enkele opvallende visuele acties ook een grote petitiecampagne via www.stopmarrakesh.com. Op minder dan 24u tekenden reeds 16.000 mensen bewaar aan tegen dit zelfmoordpact.

Lees hier de volledige perstekst