Nieuws
woensdag, 10 mrt 2021

Stop subsidies aan vzw’s die allochtonen begeleiden naar werk: “Centraliseer alles bij VDAB!”

Het Vlaams Belang kantte zich in het Vlaams Parlement tegen het kluwen aan gesubsidieerde vzw’s dat zich bezighoudt met de begeleiding van allochtone werklozen naar werk. Voor de activering van groepen met een migratieachtergrond sluit VDAB immers partnerschappen af middels projectsubsidies. “Maar er kan niet objectief worden vastgesteld of de subsidies in verhouding staan tot de beoogde uitstroom naar werk”, stelt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vast. Janssens pleit daarom voor een centrale aansturing van het activeringsbeleid door de VDAB . Janssens stelde een parlementaire vraag over de kwestie aan minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Zij acht deze aansturing echter niet nodig en wil verder doen met de projectsubsidies.

Voor de activering van minderheidsgroepen werkt VDAB samen met organisaties die zogenaamd dicht bij de doelgroep staan” en worden gesubsidieerd door het departement Werk en Economie. Een voorbeeld is het project ‘Roma@work’, waarvoor meer dan 300.000 euro wordt uitgetrokken voor Roma. In Genk is er het project ‘360 graden voor jou’ dat vrouwen met een migratieachtergrond begeleidt, goed voor bijna 500.000 euro. De Unie van Turkse Verenigingen krjjgt ook bijna een half miljoen euro aan subsidies voor de begeleiding van kortgeschoolde allochtonen. En zo zijn er tal van gesubsidieerde projecten van vzw’s allerhande. Maar bij die subsidiecultuur ontbreekt een benchmark voor evaluatie. Ook Minister Crevits gaf dit al toe

De grootste kloof in tewerkstelling tussen autochtonen en niet-EU-allochtonen in Europa zit in België

Volgens het Vlaams Belang kan de effectiviteit van die subsidiëring onmogelijk worden vastgesteld. “Bovendien zijn de cijfers over de werkzaamheidsgraad bij niet-EU-allochtonen hier bedroevend”, aldus nog Janssens. Eurostat geeft aan dat België, maar ook Vlaanderen structureel inderdaad zeer slecht scoren in vergelijking met andere EU-landen. “Die kloof brengt toch vragen mee of de huidige subsidiecultuur wel een succes is, want uit de cijfers blijkt dat alleszins niet, klinkt het dan ook. Ook het rapport van Randstad ‘Het verdriet van de Belgische arbeidsmarkt’ – dat vorig jaar gepubliceerd werd - duidt op een falend activeringsbeleid. 

Voor Chris Janssens is het duidelijk dat een gecentraliseerd arbeidsmarktbeleid ongetwijfeld veel efficiënter is om het streefdoel van de Vlaamse Regering - een werkzaamheidsgraad van 80% - te bereiken. Enkel de VDAB kan werkloze allochtonen voldoende effectief stimuleren om aan het werk te gaan.” Het Vlaams Belang vraagt al langer naar een kordater sanctioneringsbeleid. In de praktijk worden er immers nauwelijks werkonwilligen gesanctioneerd. De minister wilde echter vasthouden aan de samenwerking met organisaties die “bepaalde doelgroepen kunnen bereiken”. Blijkbaar verkiest de regering een pamperbeleid boven een kordaat activeringsbeleid.