Nieuws
vrijdag, 29 apr 2022

Straffen onder de drie jaar worden niet uitgevoerd

Reeds twee jaar kondigt de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) aan dat alle uitgesproken straffen onder de drie jaar met zekerheid zullen worden uitgevoerd. “Ook hier komt uiteindelijk niets van terecht”, zegt volksvertegenwoordiger Marijke Dillen. “Van Quickenborne maakt er zijn handelsmerk van om met veel trompetgeschal aankondigingen te doen die bij aankondigingen blijven.”

“Talloze excuses hebben ervoor gezorgd dat de inwerkingtreding van deze wettelijke bepaling werd uitgesteld”, aldus Dillen. “Een laatste keer werd de inwerkingtreding geprikt op 1 juni 2022.”

“Van Quickenborne kondigde naar aanleiding van mijn interpellatie in de commissie Justitie niet alleen aan dat er een nieuw wetsontwerp op de planken ligt waarbij de inwerkingtreding van de celstraffen onder de drie jaar voor een zoveelste keer zal worden uitgesteld, nu naar 1 september 2022, maar bovendien dat alle straffen onder de zes maanden niet meer zullen worden uitgevoerd”, vervolgt Dillen. “Dat druist regelrecht in tegen de maandenlange verklaringen die de minister aflegde in allerhande media.”

“Straffen niet uitvoeren is wel een heel aparte invulling van het credo om Justitie ‘straffer’ te maken”

“Het trieste schouwspel dat we deze week mochten aanhoren in commissie is typerend voor hetgeen zich al decennialang afspeelt binnen justitie”, stelt Dillen vast. “Veel aankondigingen, evenveel verbroken beloftes. In dezelfde commissie bleek bijvoorbeeld ook dat de timing van de bouw van de aangekondigde detentiehuizen evenmin kan worden aangehouden. Beloftes niet uitvoeren lijkt een eigenschap te zijn waarover men moet beschikken als minister om deel uit te maken van deze paars-groene regering. De slachtoffers zullen het graag horen.”