Nieuws
dinsdag, 05 okt 2021

“Strengere regels voor erkenning geloofsgemeenschappen schieten doel voorbij”

Een ontwerp van decreet van de Vlaamse regering dat nu wordt besproken in het Vlaams parlement wil fors strenge regels en controle opleggen aan de erkende en gesubsidieerde religieuze gemeenschappen. De aanleiding voor deze nieuwe regels is het islamitische fundamentalisme en extremisme dat tal van moskeeën in zijn greep heeft en de grote invloed van tirannieke islam-regimes, zoals dat van Erdogan. “In plaats van moskeeën grondig te controleren en fundamentalistische moskeeën te sluiten wil men nu verregaande regels en controle opleggen aan de talloze kerken en synagogen waar niets mee mis is”, klaagt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy (Vlaams Belang) aan.

Ook de 1.588 erkende katholieke kerken in Vlaanderen dreigen nu opgezadeld te worden met de strengere regels voor de erkenning van geloofsgemeenschappen, zo klinkt het ook in de media vandaag. Waarom viseren we ook kerken en synagogen met ongerichte en strenge regelgeving terwijl de problemen rond fundamentalisme en buitenlandse beïnvloeding zich enkel situeren binnen de islam?”, zo reageert van Rooy. CD&V wil nu plots hierover opnieuw de debatten openen, maar de partij keurde het ontwerp dat het christendom treft eerder dit jaar wel al goed binnen de Vlaamse regering. Het Vlaams Belang klaagde deze plannen van de regering al wel van meet af aan en diende in juli al tien amendementen in om het ontwerp van decreet fundamenteel bij te sturen.

“De regels moeten zich richten op de financiering van moskeeën door buitenlandse regimes en het islam-fundamentalisme

De regering wil met dit ontwerp een screeningsdienst met verregaande bevoegdheden in het leven roepen, waaronder de tijdelijke bewaarneming van documenten, het maken van audiovisuele opnames en het recht om de identiteit van aanwezigen vast te stellen. “Ik mag toch hopen dat bevoegd minister Somers niet al die 1.588 brave kerkbesturen - die niets met fundamentalisme, import van conflicten of buitenlandse financiering te maken hebben - aan deze enorme bureaucratie en ingrijpende controles wil onderwerpen?”, stelt van Rooy. Wie de studies er op raadpleegt, weet dat fundamentalisme en extremisme zo goed als alleen een islamitisch probleem zijn. Ook hier. Zo weten we via onderzoeker dr. Ruud Koopmans dat maar liefst de helft van de Belgische moslims ‘consistent fundamentalist is.

"In plaats van veel te investeren in veel nieuwe bureaucratische regels en ingrijpende controles die ook de vele christelijke en joodse geloofsgemeenschappen treffen, zou de Vlaamse regering beter gewoon de subsidiëring van moskeeën volledig stoppen", besluit van Rooy. Elke euro die naar de islam gaat betekent het voeden van een totalitaire ideologie die vijandig staat tegenover onze Europese en Vlaamse normen en waarden. Overigens moet de federale regering, naar Frans voorbeeld, overgaan tot de sluiting van moskeeën waar fundamentalistische islamitische ideeën heersen, inclusief de moskeeën die onder controle staan van Erdogan."