Nieuws
maandag, 28 feb 2022

“Strijd tegen fiscale fraude niet versterkt, maar verzwakt”

“Paars-groen wil tegen 2024 tot 1 miljard euro extra halen uit de strijd tegen fraude, maar dat is gebakken lucht als de nodige mensen daartoe ontbreken”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang), die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem ondervroeg. “Sinds 2018 is het aantal fiscale inspecteurs met 363 gedaald. In die omstandigheden is een zogenaamde doorgedreven strijd tegen fiscale fraude niets meer dan een plat politiek verkooppraatje van Van Peteghem.”

“In het regeerakkoord en de regeerverklaring werd nog benadrukt hoezeer onder paars-groen de strijd tegen fiscale fraude versterkt zou worden. Het was ‘een speerpunt’ van de regering”, herinnert Vermeersch zich. “Er ging daarom worden geïnvesteerd in de aanwerving van 40 extra fraudespeurders. Maar we moeten daarentegen vaststellen dat ook sinds het aantreden van de regering van Alexander De Croo het aantal fiscale inspecteurs is blijven dalen. Er waren op 31 december 2020 2.452 inspecteurs voor fiscale controle, op 30 november 2021 waren er dat 2.323.”

“De strijd tegen fiscale fraude zou voor paars-groen een miljard meer in het laatje leggen, zo zullen ze daar nooit geraken”

Op vier jaar tijd – want voor 2018 zijn zelfs geen cijfers voorhanden - daalde het aantal inspecteurs voor fiscale controle daalde met 338 en het aantal inspecteurs voor Bijzondere Belastinginspectie (BBI)-controle met 25. “Brussels procureur-generaal Johan Delmulle hekelde in september ook al het tekort aan mensen en middelen om financiële en fiscale criminaliteit aan te pakken”, vervolgt Vermeersch. “Het was tekenend voor de ernst van de paars-groene aanpak van fiscale fraude dat het pleidooi van Delmulle niet gehoord werd, net zoals het bijzonder veelzeggend was dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) fiscale fraude aanvankelijk niet langer zag als een topprioriteit van politie.”

“Met deze regering moeten grote fraudeurs zich dus nog niet meteen zorgen maken. De grote voorspelde inkomsten voor de begroting aan fraudebestrijding zijn niet meer dan klassieke sluitposten om de rekeningen te doen kloppen”, besluit Vermeersch. “En het feit dat Van Peteghem nu heeft aangekondigd 76 medewerkers te willen aanwerven bij de fiscus verhelpt hier uiteraard niets aan. Dat is gelet op de uitstroom bij de fiscus niets meer dan een doekje voor het bloeden.”