Nieuws
dinsdag, 15 feb 2022

“Strijd tegen georganiseerde misdaad volgens paars-groen niet belangrijk”

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd een verzoek tot hoorzittingen met het College van Procureurs-Generaal en de Federale Gerechtelijke Politie door paars-groen gewoon afgeblokt. “Blijkbaar is de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in dit land van ondergeschikt belang voor de regering”, reageert Kamerlid Ortwin Depoortere ontgoocheld.

Met zijn uitspraak ‘de maffia is het land aan het overnemen’ heeft de Bergense procureur-generaal Ignacio de la Serna vorige week in Wallonië heel wat stof doen opwaaien. “Met zijn noodkreet wou de procureur-generaal er op wijzen dat er een enorm personeelstekort is bij de Federale Gerechtelijke Politie, waardoor de aanpak van de zware en georganiseerde financiële en geweldscriminaliteit niet meer kan gebeuren zoals het hoort”, aldus Depoortere.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken stelde commissievoorzitter Ortwin Depoortere dan ook voor om over deze problematiek hoorzittingen te organiseren met de procureur-generaal. Maar nadat vorige week donderdag tijdens de plenaire vergadering een motie ter zake van Depoortere door de meerderheidspartijen werd weggestemd om over te gaan ‘tot de orde van de dag’, toonde de meerderheid zich ook vandaag van haar kleinste kant en werd het verzoek tot hoorzittingen weggestemd.

“Veiligheid burgers is kerntaak van elke degelijke overheid, maar paars-groen maalt er niet om”

“Vooral de ‘argumentatie’ van de meerderheidspartijen was meer dan bedenkelijk”, vult Kamerlid Dries Van Langenhove aan. “Volgens de paars-groene partijen moet de overheid niet met zo’n zaken worden ‘lastiggevallen’. Alsof de strijd tegen de georganiseerde misdaad in dit land slechts een bagatel is. Bovendien is het net de kerntaak van de commissie om mensen zoals de procureur-generaal te horen en op basis van de verkregen informatie het beleid bij te laten sturen.”

De vraag naar hoorzittingen werd dan ook enkel gesteund door het Vlaams Belang zelf, N-VA, de PVDA en cdH. “We nemen er akte van dat de verzuchtingen van de Federale Gerechtelijke Politie om meer middelen en manschappen te kunnen inzetten tegen de georganiseerde misdaad, voor de paars-groene regering van geen enkel belang is”, besluit Depoortere, die spreekt over “een dieptepunt in de commissie Binnenlandse Zaken waar de meerderheidspartijen minister Annelies Verlinden (CD&V) uit de wind trachten te zetten.”