Nieuws
maandag, 25 apr 2022

‘Strijd tegen racisme’ ontaardt in totalitaire wartaal in Europees Parlement

Het Europees Parlement keurde onlangs met een grote meerderheid een resolutie goed die getuigt hoe diep woke activisme en de zogenaamde cancel culture’ geïnfiltreerd zijn in de Europese instellingen en deze getransformeerd hebben tot bruggenhoofd van extreemlinkse ideologieën. De links-liberale EU-elite doet al lang geen moeite meer om haar totalitaire greep op de maatschappij te verbergen.

De resolutie in kwestie, opgesteld onder toezicht van het radicaallinkse Europarlementslid Salima Yenbou, zet het standpunt van het Europees Parlement uiteen met betrekking tot de bestrijding van racisme in cultuur, onderwijs, media en sport.

Zo pleit de resolutie ervoor dat het onderwijs opengesteld wordt voor de thuistaal van etnische minderheden. Onderwijsprogramma’s in de lidstaten dienen in zuivere Sovjetstijl herschreven te worden om de inclusiviteit en diversiteit in de hand te werken. En de geschiedenis van de Europese Unie en de strijd tegen racisme moeten een bijzondere plaats krijgen in het onderwijs “om de cohesie te verbeteren”. De geschiedenisboeken dienen verder ‘de bijdrage van de migrantengemeenschappen’ aan het huidige Europa in het bijzonder te belichten.

Die lijn wordt doorgetrokken naar films en informatieprogramma’s voor kinderen en jongeren die zo blootgesteld dienen te worden aan de zuivere politieke propaganda voor een extreemlinks maatschappijmodel. “Deze resolutie herleidt het onderwijs tot een propaganda-instrument voor een extreemlinkse agenda”, reageert Europees Parlementslid Filip De Man. “Uit de wartaal in dit document blijkt dat de auteurs totaal ongeschikt zijn om zich met het onderwijs te bemoeien. Dat is overigens een exclusieve lidstaatbevoegdheid: onze minister van Onderwijs hoeft dit helemaal niet te volgen.”

Censuur van media

De resolutie gaat echter nog verder en wil bijvoorbeeld dat lidstaten nog meer middelen vrijmaken voor de strafrechtelijke vervolging van ‘haatspraak’, wat natuurlijk veel te vaak links jargon is voor andersdenkenden. Maar het kan altijd extremer: zo beogen de opstellers regelrechte censuur van media die ‘stigmatiserend’ nieuws publiceren: nieuws waarin migratie wordt afgeschilderd als een ‘bron van sociaaleconomische problemen’ en waarin ‘veel aandacht wordt besteed aan misdrijven die door migranten zijn gepleegd’, mag zo niet meer.

“De onevenredige aanwezigheid van migranten en allochtonen in criminaliteitsstatistieken wordt herleid tot perceptieprobleem van de Europeanen die met een arsenaal aan richtsnoeren, hersenspoelingen en strafrechtelijke vervolgingen tot betere inzichten bewogen dienen te worden”, besluit De Man kritisch. “Uiteraard hebben de Europese Parlementsleden van het Vlaams Belang tegen deze resolutie gestemd die uitblinkt in onverbloemd totalitaire politieke correctheid.”