Persberichten
woensdag, 19 apr 2023

Stroomstootwapens binnenkort beschikbaar bij alle politiediensten

Binnenkort zullen alle politiediensten kunnen beschikken over stroomstootwapens. Dat bevestigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) aan de voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Ik ben tevreden dat de minister ingaat op mijn vraag”, aldus Depoortere. “Dankzij de toevoeging van dit niet dodelijk wapen aan de bewapening van de politiediensten kunnen alle politiekorpsen snel beschikken over een extra middel om in te zetten tijdens gevaarlijke interventies.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken antwoordde minister Verlinden positief op het verzoek van het Vlaams Belang om in de toekomst stroomstootwapens of ‘tasers’ toe te laten bij alle politiediensten. “Ik ben tevreden dat de minister ingaat op mijn vraag”, zegt Depoortere. "Dankzij de toevoeging van dit niet dodelijk wapen aan de bewapening van de politiediensten kunnen alle politiekorpsen snel beschikken over een extra middel om in te zetten tijdens gevaarlijke interventies”, aldus het Vlaams Belang-Kamerlid. Hij benadrukt dat dit zowel de veiligheid van de politieagenten als van de burgers ten goede komt.

In 35 politiezones loopt er al geruime tijd een proefproject met stroomstootwapens – of tasers – als niet-dodelijk wapen voor de politiediensten. Het proefproject loopt sinds 2018 en is al meermaals verlengd. “Nu de testfase is afgerond op 31 december 2022 ben ik verheugd dat minister Verlinden er mee heeft ingestemd om het stroomstootwapen als collectief wapen voor onze politiediensten in te delen”, aldus Depoortere. “Dit zal de veiligheid van onze politieagenten en van de burgers ten goede komen.”

Uit het antwoord van de minister blijkt nog dat de federale politie de opdracht kreeg om zo snel mogelijk de nodige wettelijke en administratieve aanpassingen voor te bereiden. Concreet gaat het om het KB van 3 juni 2007 en de omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie. “Zodra dat wettelijk kader is goedgekeurd en gepubliceerd, zal elk politiekorps het stroomstootwapen als collectief wapen kunnen aanschaffen”, besluit Depoortere. “Politiezones die daartoe eerder de toestemming kregen via een aanvraag voor bijzondere bewapening en die een verzoek om verlenging hebben ingediend, zullen het stroomstootwapen in de tussenperiode mogen blijven gebruiken voor specifieke opdrachten.”