Nieuws
dinsdag, 31 mei 2022

Structurele maatregelen voor koopkracht blijven uit

Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) had gisteren geen concreet antwoord op de interpellatie van Kamerlid Reccino Van Lommel voor een versterking van de koopkracht. En dat terwijl de inflatie stijgt naar het hoogste niveau sinds 40 jaar. “Paars-groen blijft rommelen in de marge”, stelt Van Lommel. “Terwijl de mensen hun facturen niet meer kunnen betalen, worden geen structurele maatregelen genomen. Men verwijst enkel naar besprekingen die er pas binnen vele maanden zullen aankomen, zoals septemberakkoorden en begrotingsconclaven. Binnen de regering zijn er evenveel meningen als partijen.

“De marge van middelen die Dermagne ter beschikking heeft, is natuurlijk niet groot, omdat er geen spaarzaam beleid gevoerd werd”, aldus Van Lommel. “Wat economische groei betreft doet enkel Italië het nog slechter. Andere Europese landen kunnen zich in de huidige tijden iets meer permitteren. Paars-groen steekt evenwel nooit de hand in eigen boezem door te bekijken hoe men spaarzamer of efficiënter kan functioneren.”

“Om de koopkracht te verbeteren zal in dit land, met omzeggens de hoogste belastingen ter wereld, het hele systeem structureel heruitgevonden moeten worden”

Dermagne stelde dat iets moet worden gedaan aan de overmatige schuldenlast bij consumenten. “In het begin van de legislatuur is daartoe door een aantal regeringsleden een eerste aanzet gegeven, maar uiteindelijk is er geen finaal akkoord over gekomen”, vervolgt Van Lommel. “Net zo min als er structurele maatregelen zijn gekomen over het btw-tarief van 6 procent op energie. Sommige regeringspartijen willen het zelfs terug naar 21 procent omdat aardgas ‘niet goed is voor het klimaat’. Als men zoiets aan de bevolking verkondigt terwijl de aardgasprijzen verviervoudigen, begrijp ik dat het vertrouwen in de regering weg is.”

“En het verhaal van de prijzen aan de pomp heeft paars-groen ook niet geholpen”, stelt Van Lommel vast. “Uiteindelijk heeft de regering een bijzonder kleine aalmoes gegeven via de accijnzen, terwijl er veel meer kan worden gedaan om het door de EU toegestane minimum te bereiken. Ook dergelijke zaken werden niet gehonoreerd ten aanzien van de bevolking. Zodoende zitten de mensen er toch nog elke dag mee.”

Van Lommel diende een motie van aanbeveling in, met daarin een aantal concrete maatregelen, in de eerste plaats om de koopkracht te versterken. “De mensen wachten daar al een hele tijd op maar hebben nog niet veel gezien. Het is niet langer vijf voor twaalf, twaalf uur is reeds gepasseerd. Ook de expertengroep heeft nog niets concreet opgeleverd.”, besluit Van Lommel. “We moeten durven kijken naar structurele maatregelen om het groeipotentieel van onze economie, dat er absoluut is, op te krikken. En we moeten kijken naar de concurrentiekracht van onze bedrijven, die gewaarborgd moet blijven, ook bij uitbreiding van het aantal jobs of nieuwe jobs. Wij moeten er tot slot ook alles aan doen om de inflatie, die in België veel hoger is dan elders, zoveel mogelijk af te remmen.”