Persberichten
donderdag, 29 feb 2024

Studie naar kostprijs immigratie: ook tweede generatie migranten kosten samenleving geld

Dr. Jan H. van de Beek presenteerde deze voormiddag in het Vlaams Parlement zijn studie over de kostprijs van immigratie voor België. Van de Beek werkte de studie uit op vraag van het Vlaams Belang. De partij wijst erop dat het rapport van de Nationale Bank van België (NBB) dat in 2020 verscheen “een vertekend beeld geeft”. “Deze studie geeft een veel correctere weergave van de kostprijs van immigratie”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “De conclusie is overduidelijk: migratie kost wel degelijk handenvol geld. En in tegenstelling tot wat de gebrekkige studie van de Nationale Bank beweert, geldt dat ook voor tweede generatie migratie.”

Nadat de financieel-economische impact van immigratie jarenlang zowat het best bewaarde staatsgeheim van dit land was, verscheen in 2020 een rapport van de Nationale Bank van België (NBB). Maar het Vlaams Belang wees er steeds op dat de studie niet berekende wat de totale nettobijdrage over de hele levensloop is, de zogenaamde ‘generatierekening’. “Daardoor ontstaat in het bijzonder voor de tweede generatie migranten een vertekend beeld”, aldus Van Grieken. 

De vraag van het Vlaams Belang om de NBB de opdracht te geven zo’n generatierekening alsnog door te voeren, werd steeds afgewezen. De partij ging daarom zelf te rade bij dr. Jan H. van de Beek. De Nederlandse doctor promoveerde in wiskunde en antropologie en deed eerder in Nederland al onderzoek naar de economische effecten van migratie. Zijn onderzoek resulteerde in het lijvige rapport ‘Fiscale kosten en baten van immigratie voor België’.

Ook tweede generatie migranten kosten de schatkist gemiddeld ruim 63.000 euro

Uit de berekeningen van dr. van de Beek blijken gezinsmigranten (156.000 euro) en vooral asielmigranten (313.000 euro) een enorme kostenpost voor de schatkist te vormen. Een gemiddelde autochtoon levert de samenleving 89.000 euro op. Een gemiddelde eerste generatie migrant kost de samenleving 196.000 euro. Van de Beek maakt een onderscheid tussen verschillende herkomstregio’s en ook daar zijn grote verschillen merkbaar. Zo is de nettobijdrage van een migrant uit Noord-Amerika erg positief (195.000 euro), maar kost een migrant uit het Midden-Oosten, Pakistan of Afghanistan maar liefst 328.000 euro. Ook tweede generatie migranten kosten de schatkist gemiddeld 63.000 euro. “Deze bevinding weerlegt dan ook de bewering op basis van het onvolledige onderzoek van de NBB dat de ‘tweede generatie’ bovengemiddeld zou bijdragen aan de overheidsfinanciën”, zegt Van Grieken daarover.

Slechts een zeer beperkt aantal immigranten van de eerste generatie draagt bij aan de overheidsfinanciën. Door het combineren van de kosten-batenanalyse van de eerste generatie met deze van de tweede generatie, kunnen de nettobijdragen van één hypothetisch immigrantengezin berekend worden. Uit deze ‘kruisbestuiving’ blijkt dat hoogopgeleide arbeidsmigranten uit de Europese Unie, met hoogopgeleide kinderen, de grootste kans hebben om netto-bijdragers te zijn.

“In principe enkel hoogopgeleide werkmigranten met bewezen meerwaarde uit de EU en andere westerse landen toelaten”

Het Vlaams Belang grijpt die bevindingen aan om te pleiten voor een radicaal andere kijk op arbeidsmigratie. De partij wil in principe enkel hoogopgeleide werkmigranten met bewezen meerwaarde uit de EU en andere westerse landen toelaten. Het Vlaams Belang eist ook dat er een einde komt aan de toekenning van werkvisa via de knelpuntberoepenlijst zonder voorafgaand marktonderzoek. Die lijst werd in 2019 door toenmalig minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) gecreëerd. Daarnaast wil de partij het onbeperkt verblijfsrecht voor arbeidsmigranten na vijf jaar afschaffen. “De Vlaamse regering organiseert de constante instroom van arbeidsmigranten van buiten de EU”, aldus Van Grieken. “We willen een radicale ommezwaai van het beleid. Het is absurd dat de Vlaamse regering massaal laag- en middengeschoolde arbeidsmigranten aantrekt, terwijl duidelijk blijkt dat deze vormen van migratie de samenleving handen vol geld kosten.”

“De conclusie van dr. van de Beek is duidelijk: migratie in het algemeen draagt niet bij aan de overheidsfinanciën en is een kost voor de samenleving”, aldus nog Van Grieken. “Het is met andere woorden hoog tijd om afscheid te nemen van de illusie dat dit land uiteindelijk gediend is met aanhoudende en massale immigratie.”