zondag, 11 dec 2022

Studiedag democratie: “Vlaams Belang gelooft in onze mensen en wil hen meer macht geven” 

Studiedag democratie: “Vlaams Belang gelooft in onze mensen en wil hen meer macht geven”

Het Vlaams Belang organiseerde zondag een studiedag over democratie. “Een breed maar waardevol concept”, volgens het Vlaams Belang. “We koesteren als nationalistische vrijheidspartij de democratie.” De partij lanceerde dan ook eenentwintig voorstellen die het behoud en de versterking van de democratie op oog hebben. “De bevolking moet terug meer macht krijgen.”

Met Gerolf Annemans stipte de partij de communautaire en politieke gebreken van België aan. Vervolgens was het de beurt aan dr. Raisa Blommestijn, rechtsfilosofe van de Universiteit Leiden. Samen met Tom Vandendendriessche had ze het onder meer over hoe onze vrijheid alsmaar meer gevaar loopt. Zo is vrijheid van meningsuiting hoe langer hoe meer geen evidentie in dit land, zeker online. Verder kwam ook professor overheidsfinanciën Herman Matthijs (UGent) aan bod. Matthijs legde onder meer de krakkemikkige Belgische partijfinanciering bloot. Volgens Matthijs zijn er dringend structurele hervormingen nodig om zo te kunnen saneren, zeker op het politieke systeem. Tot slot deed Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy de concrete voorstellen van het Vlaams Belang rond partijfinanciering en bestuurlijke vereenvoudiging uit de doeken.

Meer democratie, minder particratie

Het Vlaams Belang koestert immers democratie en de volkssoevereiniteit. Het vertrouwen in de democratie en de politiek wordt evenwel elke dag kleiner en het Belgisch democratisch deficit groter. Daarom wil het Vlaams Belang komaf maken met Belgische particratie, waar oppermachtige partijvoorzitters alles in achterkamertjes regelen; waar systeempartijen een cordon sanitaire hanteren om wars van elk verkiezingsresultaat toch aan de macht te kunnen blijven.

“Met een onafhankelijk Vlaanderen en met als ijkpunten burgerschap, vrijheid en subsidiariteit kunnen we de democratie herstellen”, licht Kamerfractieleider Barbara Pas (Vlaams Belang) toe. “We komen met concrete voorstellen om de particratie in te dammen en de politieke macht zoveel mogelijk opnieuw bij de burger te leggen. We focussen op een ruime invulling van de vrije meningsuiting en het herstellen van de persvrijheid. We verzetten ons tegen elke vorm van censuur.”

Referenda zijn hefboom voor meer democratie

“Het Vlaams Belang gelooft in onze mensen en wil hen meer beslissingsmacht geven”, vervolgt Pas. “Hét democratisch instrument bij uitstek daartoe zijn volksraadplegingen. Bindende en raadgevende referenda moeten mogelijk zijn op nationaal en lokaal vlak. De beslissingsmacht moet bij het volk liggen en bij de vertegenwoordigers die zij kiest, niet bij partijvoorzitters, onverkozen experts, politiek benoemde ambtenaren of activistische rechters."

Volgens het Vlaams Belang betekent meer democratie ook meer transparantie. Politieke partijen moeten ongehinderd in alle media campagne kunnen voeren en verantwoording afleggen. Ook de stembusgang moet boven elke verdenking staan. Daarom moet digitaal stemmen steeds gepaard gaan met een fysieke afdruk van elke stem, zo klinkt het bij de partij.

“Het Vlaams Belang wil écht besparen op het politiek systeem - bijvoorbeeld door de kabinetten en de partijdotaties te halveren”, besluit Pas. “Maar ook door nutteloze bestuursniveaus zoals de Senaat en de provincies volledig af te schaffen. Voor het Vlaams Belang blijven er twee bestuursniveaus over: lokaal bestuur in de gemeenten en nationaal bestuur in Vlaanderen. Het Vlaams Belang heeft geen angst voor de kiezer. Wij willen de burger net meer macht geven. Dit willen we doen door meer Vlaanderen, meer volkssoevereiniteit, meer transparantie, meer respect voor de kiezer, meer legitimiteit, meer lokaliteit, meer vrijheid. Kortom meer democratie. Wie heeft daar nu bezwaar tegen?”

De Vlaams-nationalistische partij bundelde haar 21 oplossingen in een brochure.