Persberichten
zondag, 03 okt 2021

Studiedag Dierenwelzijn: “Maak eindelijk werk van Vlaamse Codex Dierenwelzijn”

Het Vlaams Belang organiseerde vandaag in Hasselt een studiedag over Dierenwelzijn. Belangrijke thema’s die onder meer aan bod kwamen waren de broodfok, een betere opsporing en sanctionering van dierenmishandeling, het lokale dierenwelzijnsbeleid en de verbetering van het welzijn van landbouwdieren. Naast parlementsleden van het Vlaams Belang die zich op het dierenwelzijnsthema hebben toegelegd, werd ook het woord gevoerd door mensen die op het terrein opkomen voor een betere behandeling van dieren.

Sinds het Vlaams Belang in aanloop van de Vlaamse verkiezingen van 2019 een samenwerking startte met de Vlaamse Partij voor de Dieren van Jan Van Puyvelde staat het thema hoog op de agenda. Tijdens de studiedag lichtte Vlaams volksvertegenwoordiger Els Sterckx (Vlaams Belang) enkele voorstellen toe die het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement al nam. Daarbij werd in het bijzonder ook gefocust op de aanpak van broodfok - het kweken en verhandelen van dieren met winstmaximalisatie als doel -, zonder aandacht voor het welzijn van die dieren. Ook Kristien Ghijs, die van de strijd tegen de broodfok haar levensmissie heeft gemaakt, voerde het woord. Dierenarts Ellie De Grauwe - zelf betrokken bij diverse dierenwelzijnsinitiatieven - deed meerdere suggesties die het dierenwelzijn in Vlaanderen zouden kunnen verbeteren.

Over het welzijn van de landbouwdieren nam Vlaams Belang-landbouwspecialist Stefaan Sintobin het woord. Hij reikte voorstellen aan om dierenwelzijn en landbouw maximaal te verenigen waarbij hij de tendens naar meer intensieve landbouwbedrijven op de korrel nam, pleitte voor een Europees uitdoofverbod voor kooien en een fors strengere reglementering inzake dierentransporten. Kamerlid Erik Gilissen (Vlaams Belang) eiste dan weer een hardere aanpak van de wantoestanden in de slachthuizen. Hij hekelde ook het afsluiten van handelsakkoorden (zoals Mercosur) die een import van dierlijke producten mogelijk maken uit landen met gevoelig lagere dierenwelzijnsnomen.

Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens (Vlaams Belang) zette in zijn slotwoord de succesvolle politieke druk van het Vlaams Belang inzake dierenwelzijn in de verf en riep de Vlaamse regering op om nu eindelijk – zeven jaar na de zesde staatshervorming die de bevoegdheid over dierenwelzijn aan de gewesten toewees – snel werk te maken van een eigen Vlaamse codex Dierenwelzijn. Andere voorstellen die het Vlaams Belang op de studiedag deed waren onder meer de invoering van een zwarte lijst van dierenmishandelaars en -verwaarlozers, een betere vorming van de politie in de dierenwelzijnswetgeving, strengere beperkingen op de handel en de verkoop van dieren en de opmaak van brandveiligheidsaudits in de landbouw ter voorkoming van stalbranden.