Persberichten
zondag, 29 jan 2023

Studiedag Mobiliteit: “Vlaanderen slibt dicht en staat stil”

Foto: Vlaams Belang. Studiedag Mobiliteit: “Vlaanderen slibt dicht en staat stil”

Het Vlaams Belang organiseerde zondag een studiedag over mobiliteit. De partij kwam met meer dan honderd voorstellen om de Vlaamse mobiliteit te verbeteren. De meest opvallende voorstellen die de partij daarbij naar voren schoof, zijn een Vlaams Vignet, het Spoorveiligheidsplan en een maximaal toegelaten snelheid van 130km/u op autosnelwegen.

De studiedag begon met een verduidelijking van de visie van het Vlaams Belang omtrent mobiliteit. Vlaams Parlementslid en voorzitter van de commissie Mobiliteit Bart Claes wil geen principiële keuze maken tussen het stimuleren van de auto of het openbaar vervoer, maar met maatregelen komen die de reistijden zo kort mogelijk maken. “De burger zelf moet kunnen kiezen hoe hij of zij van punt A naar punt B reist in Vlaanderen. Het Vlaams Belang is de partij van de vrijheid. Wij gaan niet tegen de burger zeggen dat hij verplicht het openbaar vervoer moet gebruiken of juist de auto. Die keuze moet vrij zijn, en die keuze moet ook mogelijk zijn“, aldus Claes.

Naast Bart Claes namen ook federaal parlementslid Frank Troosters en Vlaams Parlementslid Wim Verheyden deel aan de studiedag. Troosters becommentarieerde o.a. een getuigenis van een chauffeur van De Lijn over geweld op het openbaar vervoer. De oplossing voor dit toenemende geweld kan volgens hem gevonden worden in het Spoorveiligheidsplan van het Vlaams Belang. “Je kan wat mij betreft een perfecte trein hebben, maar als die niet veilig is zullen mensen die niet nemen” aldus Troosters.

Verheyden had het over het goederentransport, met speciale aandacht voor de Vlaamse transportsector. Op de vraag of deze nog een toekomst heeft reageerde het Vlaams Parlementslid overtuigd positief. “Als het aan Vlaams Belang ligt wel, onze partij heeft tal van voorstellen zoals het aanpakken van obscure postbusfirma’s. Deze zijn vaak niet in orde met de verzekering, respecteren de rij- en rusttijden niet of sturen overladen vrachtwagens de baan op” vervolgde Verheyden.

Buiten de parlementsleden schoven er ook verscheidene externe experten mee aan tafel. Woordvoerder van het kenniscentrum voor de verkeersveiligheid VIAS Stef Willems beantwoordde diverse vragen over verkeersveiligheid en gaf het oordeel van VIAS over bepaalde beleidskeuzes omtrent dit thema. Daarnaast werden de diverse panels ondersteund door  de expertise van professoren Tom Van Woensel en Lode Vereeck. Zij becommentarieerden onder andere het Vlaams vignet als alternatief voor het rekeningrijden, de kostprijs van mobiliteit en structurele obstakels in het Vlaamse goederentransport.

Tenslotte was het federaal fractievoorzitter Barbara Pas die de belangrijkste actiepunten van het Vlaams Belang samenvatte in de slotconclusie. Volgens Pas slibt Vlaanderen dicht en staan we steeds meer en langer stil. “Het Vlaams Belang maakt geen principiële keuzes tussen privaat of openbaar vervoer, maar een betere onderlinge afstemming van de vervoersmodi. Inzetten op betere infrastructuur, een ruimer aanbod en kortere reistijden, maken ons mobiliteitsnet niet enkel toekomstbestendig, maar ook vlotter en veiliger. Investeringen moeten doelgericht gemaakt worden, met een langetermijnvisie. Een efficiënt mobiliteitsbeleid werkt namelijk ook als hefboom voor de gehele economie“, aldus Pas.