Nieuws
zondag, 31 jul 2022

Studiedag rond gezinsvriendelijke politiek: “kiezen voor onze gezinnen”

Vandaag stelde het Vlaams Belang haar standpunten voor in een digitale studiedag. Een enorme werk- en prestatiedruk gecombineerd met vele zorgen over de toekomst hebben hun weerslag op onze gezinnen, merkt de partij op. Het Vlaams Belang omarmt onze gezinnen, en wenst er maximaal in te investeren. Naast Kamerleden Barbara Pas, Ellen Samyn en Steven Creyelman, kwamen ook Vlaams Parlementsleden Ilse Malfroot en Roosmarijn Beckers aan bod tijdens de studiedag. Hiernaast lieten experten prof. dr. Elke Van Hoof, Ann Deneffe en Yves Coemans van de Gezinsbond, en delegatievoorzitter in het Europees Parlement van de Hongaarse partij Fidesz, Tamás Deutsch, hun licht schijnen op de nood aan een gezinsvriendelijk beleid.

Tijdens de digitale studiedag op 31 juli wist federaal volksvertegenwoordiger Ellen Samyn (Vlaams Belang) meteen de vinger op de wonde te leggen: “De gevolgen van het decennialang eigen-volk-laatst-beleid zien we duidelijk bij onze gezinnen. Waar de kinderwens reeds decennialang net boven twee kinderen per gezin ligt, zien we dat het verschil tussen deze wens en het effectieve aantal kinderen steeds groter wordt. Een jammerlijke evolutie, die ingaat tegen de wens van onze mensen.”

“De Arbeidsdeal gaat zorgen voor onnodige spanningen tussen de werkgevers en de sociale partners”

Kamerlid Steven Creyelman stelde enkele fiscaal-financiële ondersteuningsmechanismen van het Vlaams Belang voor. De blikvangers hierbij waren het instellen van een deeltijds opvoedersinkomen om één van de ouders meer ruimte te bieden voor de opvoeding en de zorg in het gezin en het gedeeltelijk voorwaardelijk maken van het Groeipakket, met kennis van het Nederlands als parameter. Ook beide experten van de Gezinsbond, Ann Deneffe en Yves Coemans, lieten een kritisch licht schijnen op het Groeipakket en uitten hun bezorgdheid over de stijgende economische druk op onze gezinnen en alleenstaanden.

De vraag naar en de druk op de kinderopvangsector is bijzonder groot. Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) schonk hier bijzondere aandacht aan. “Wij stellen een nieuw uniform subsidiesysteem voor dat de financiële levensvatbaarheid van alle kinderopvanginitiatieven bewerkstelligt en de toegang tot een kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang garandeert,” lichtte Malfroot toe. Uit de bijzondere onderzoekscommissie concludeerde Malfroot dat er een nood is aan een beter gecoördineerd beheren en opvolgen van dossiers. Daarbij moet er ook een verlichting van de werkdruk op de zorgverleners komen, opdat alle aandacht zou kunnen gaan naar de zorg voor en veiligheid van het kind.

“Begeleiders in de opvangsector hebben een veel breder takenpakket dan pampers verversen en flesjes geven”

Fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) sloot de studiedag af. “Het gezin is het fundament waarop onze samenleving gebouwd wordt. Daarom stellen wij een gezinsgericht beleid dat keuzevrijheid optimaliseert voorop,” concludeert Pas. “Onze gezinnen dienen concreet ondersteund te worden door middel van onder andere een ruimer en flexibeler geboorteverlof, het actief opsporen en strenger bestraffen van zwangerschapsdiscriminatie, het wettelijk opleggen van een gezinstoets en het cultiveren van een gezinsvriendelijke bedrijfscultuur.”

Alle conclusies en plannen van de partij zijn samengevat in een brochure, die u hier gratis kan bestellen.