Nieuws
maandag, 20 dec 2021

“Stuur buitenlandse gedetineerden naar gevangenissen in buitenland”

Het Vlaams Belang wil dat paarsgroen, om ruimte in de overbevolkte gevangenissen te creëren, een voorbeeld neemt aan de initiatieven van de Deense regering. “De Deense minister van Justitie Nick Haekkerup wil veroordeelde buitenlanders onderbrengen in cellen in Kosovo, om ze vervolgens terug te sturen naar hun land van herkomst”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “In tegenstelling tot de Belgische socialisten hebben de Deense socialisten goede ideeën.”

“De Belgische gevangenissen zijn overbevolkt en de cipiers gaan hier dan ook voortdurend gebukt onder een grote druk”, aldus Dillen. “En dat terwijl er bij ons, in vergelijking met andere EU-lidstaten, opvallend veel buitenlandse gedetineerden in de cel zitten. Op 31 januari 2020 telde België 10.808 gedetineerden. Daarvan had 43 procent een niet-Belgische nationaliteit.”

“Met de Deense oplossing wordt de capaciteit in de gevangenissen beter benut”

Denemarken zal alvast voor 300 veroordeelde buitenlanders cellen huren in het Balkanland Kosovo. “Deze gedetineerden zullen na het uitzitten van hun straf Denemarken uitgezet zouden worden”, vervolgt Dillen. “Eigenlijk verandert er in het dagelijkse leven van deze mensen niet zo veel, want het gevangenisbestuur blijft er Deens en de Deense gevangenisregels zullen verder worden toegepast. Alleen zal er sprake zijn van Kosovaarse cipiers.”

“Om de voortdurende overbevolking tegen te gaan moet niet enkel de gevangeniscapaciteit worden uitgebreid, ook moet de bestaande infrastructuur beter benut worden”, besluit Dillen. “Het zou dan ook positief zijn mochten criminele vreemdelingen elders hun straf moeten uitzitten. Desnoods bouwen we zelf gevangenissen in het land van herkomst.”