Nieuws
donderdag, 13 okt 2022

“Stuur minderjarige asielzoekers terug naar familie”

Gisteren bleek er geen plaats voor 21 van de 43 minderjarige asielzoekers die zich in ons land hadden geregistreerd. Volgens Tine Claes, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, moeten er dringend maatregelen genomen worden om noodopvang te creëren. Voor Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie), ligt de oplossing niet bij meer opvangplaatsen, maar bij het consequent opsporen van asielfraude: “Bijna de helft van asielzoekers die verklaren een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn, zijn niet eens minderjarig. Laten we eerst die asielbedriegers aanpakken.”

Eerder deze week legde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) een Winterplan voor aan de federale regering. In dat plan staat extra capaciteit, boven de al 31.000 opvangplaatsen, centraal. In Brussel moet er dan weer meer noodopvang komen. Dweilen met de kraan open, volgens Van Langenhove: “95% van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn jongens. Vier op vijf is ouder dan 14. Het overgrote merendeel zijn helemaal geen kwetsbare kinderen, maar alleenstaande mannen die hopen op extra procedurele bescherming.”

Van Langenhove diende enkele maanden geleden nog een wetsvoorstel in om leeftijdsfraude bij asielzoekers aan te pakken. Dat werd weggestemd in de Kamer. “Wanneer een zogezegde minderjarige een medisch onderzoek weigert, mag hij niet langer op als minderjarig beschouwd worden. Dat is de logica zelve, maar blijkbaar gedoogt de meerderheid liever leeftijdsfraude op grote schaal”, aldus Van Langenhove.

“Minderjarige asielzoekers dienen teruggestuurd. Minderjarigen illegaal langs acht tot tien veilige landen sturen, is doelbewuste strategie”

In 2021 registreerde de DVZ 3.219 verzoekers om internationale bescherming die verklaarden niet-begeleide minderjarige vreemdeling te zijn. Na onderzoek van de dienst Voogdij werden slechts 1.976 personen onder hen als effectief minderjarig beschouwd. Meer dan drie op vier waren Afghanen. België is daarmee een van de populairste landen in Europa voor zogezegde minderjarige vreemdelingen. “De procedures zijn in België te laks. De oneindige procedurele bescherming moet stoppen. Pas bijvoorbeeld de grensprocedure toe op niet-begeleide minderjarigen, zoals in andere Europese lidstaten”, besluit Van Langenhove.

Ook Tom Vandendriessche, Europees Parlementslid voor Vlaams Belang, dringt aan op een snelle en harde aanpak: “Het aantal zogezegde minderjarigen die Europa binnenkomen bereikt opnieuw het niveau van 2015. Zo een nieuwe asielinvasie los je niet op met meer opvangplaatsen te bouwen.” Vandendriessche wil verder de minderjarigen terugsturen naar hun familie om mensensmokkel te ontmoedigen. “Vroegrijpe minderjarigen worden erop uit gestuurd om illegaal Europa binnen te dringen, zodat ze later heel de familieclan kunnen overbrengen. We moeten hen terugsturen naar hun familie. Daar horen ze thuis. Anders blijven we mensensmokkel aanmoedigen”, aldus Tom Vandendriessche.