Persberichten
donderdag, 11 apr 2024

Subsidies voor Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen missen elke transparantie

Foto: iStock. Subsidies voor Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen missen elke transparantie

Het Vlaams Belang klaagt het compleet gebrek aan transparantie aan bij het besteden van federaal belastinggeld voor het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM). Op vier jaar tijd verviervoudigde de federale dotatie voor het IGVM, maar staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Marie-Colline Leroy (Ecolo) weigert gegevens te verschaffen over waar dat geld precies naartoe vloeit. “Uit de weinige informatie die de staatssecretaris ons wil verschaffen blijkt alleszins dat Nederlandstalige organisaties sterk benadeeld worden en vooral Franstalige linkse organisaties volop subsidies krijgen”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) die de cijfers opvroeg. “Bovendien overschrijdt de staatssecretaris via de miljoenensubsidies voor het instituut haar federale bevoegdheden en komt ze in het vaarwater van de regio’s.” 

De federale dotatie van het IGVM verviervoudigde tussen 2018 en 2022 tot bijna 19 miljoen euro. “Ik was daarom erg benieuwd naar de wijze waarop deze miljoenen aan belastinggeld werden aangewend”, zegt Sneppe. “Maar na maanden wachten op een antwoord, kregen we van Leroy enkel een onvolledig antwoord. Bovendien kloppen verschillende cijfers die de staatssecretaris meegeeft niet eens met wat er in het jaarverslag van het IGVM terug te vinden valt.” Zo voorziet de federale regering voor de projectoproep 'Zolang het nodig is' 2.232.814 euro, terwijl er in het jaarverslag van het IGVM te lezen staat dat het om een aanzienlijk lager bedrag zou gaan: 1.786.250 euro. 

Diezelfde projectoproep toont ook aan dat er van het federale belastinggeld dat het IGVM ontvangt in de praktijk disproportioneel weinig naar Nederlandstalige organisaties vloeit. In 2022 ging amper 370.120 euro van de meer dan 2,2 miljoen euro die het instituut ontving naar Nederlandstalige organisaties. Iets meer (431.350 euro) ging naar tweetalige of Engelstalige organisaties. Het overige leeuwendeel (64 procent) naar Franstalige. “Deze scheeftrekking valt niet te verantwoorden”, zegt Sneppe. “Moeten wij bovendien organisaties subsidiëren die louter Engelstalig zijn? Zo kreeg de organisatie ‘JUMP’ 50.000 euro voor het project BEL20 Gender Balance Score Card, maar de site kan niet in het Nederlands of Frans geraadpleegd worden.” 

“Ik vermoed dat dit slechts de top van de ijsberg is” 

Leroy werd gevraagd meer informatie te verschaffen over de verschillende gesubsidiëerde organisaties, maar verwijst in haar antwoord doodeenvoudig naar de websites en jaarverslagen van de tientallen organisaties. Van organisaties zoals bijvoorbeeld Feros vzw die 52.630 euro ontving voor het project ‘nee zeggen en nee respecteren’, is zelfs geen website terug te vinden. Sneppe vroeg ook specifiek naar meer uitleg over subsidies voor zeven Franstalige theatervoorstellingen of compagnies, maar ook hier werd geen uitleg gegeven. “Het is onmogelijk om controle op het beleid uit te voeren als Leroy zelf weigert om informatie te verschaffen over waar ze belastinggeld aan spendeert”, beklemtoont Sneppe. “Het is ook helemaal niet duidelijk of met de subsidiëring van deze linkse progressieve organisaties effectief meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen wordt bereikt. Deze initiatieven staan in schril contrast met bijvoorbeeld de zorgcentra na seksueel geweld, die wel onze steun genieten.” 

Het Vlaams Belang wijst er ook op dat Leroy via haar subsidiëringsbeleid in het vaarwater van regionale bevoegdheden komt. Zo gaat er 45.000 euro naar de “ontwikkeling van nieuwe richtlijnen voor sportfederaties ter bevordering van een inclusieve sportomgeving voor transgender en intersekse personen”. “Los van het feit dat dit woke project met belastinggeld wordt gefinancierd, is Sport ook gewoon een Vlaamse bevoegdheid en geen federale.” 

Sneppe kondigt aan dat ze Leroy in het parlement nogmaals aan de tand zal voelen over “het compleet gebrek aan transparantie” bij de verdeling van subsidies voor het IGVM. “Ik vermoed dat dit slechts de top van de ijsberg is”, zegt Sneppe. “Met een begrotingstekort van 45 miljard euro in 2029 in het vooruitzicht kan dit land zich dit niet permitteren. Onder het mom van ‘gendergelijkheid’ wordt met belastinggeld gegooid en krijgen clubjes die de staatssecretaris goed gezind is miljoenen aan belastinggeld toegestopt.