Nieuws
maandag, 09 nov 2020

“Talmen regering maakt situatie bouwsector nog uitzichtlozer”

Drie weken nadat het Vlaams Belang de aandacht vestigde op de rampzalige situatie waarin de bouwsector door de coronacrisis verkeert, en drie weken nadat de Vivaldi-partijen een Vlaams Belang-motie om de sector op korte termijn ademruimte te geven wegstemden, trekt nu ook de pers aan de alarmbel. Het Vlaams Belang “wil gerust de kanarievogel in de mijn spelen, maar dan moet er wel vroeger geluisterd worden.”

Helaas wordt niet enkel de horeca of de evenementensector uitermate hard getroffen door de huidige gezondheidscrisis. Voor de bouwsector geldt dat evenzeer. Cliënteel haakt af en toonzalen moeten worden gesloten. Er dreigt een groot aantal faillissementen. “De federale regering beschikt over een aantal middelen om het ergste leed te dempen”, zegt echter Kamerlid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). “Het is echt de hoogste tijd om die in te zetten.”

Reccino Van Lommel: “Het stilzitten van de regering doet in de bouwsector het water nog meer naar de lippen stijgen”

Reeds op 22 oktober diende de Vlaams Belang-fractie in de Kamer een motie in, met daarin concrete en constructieve voorstellen ten voordele van de bouwsector. “We stelden voor het btw-tarief te verlagen van 21% naar 6% op de eerste schijf van 60.000 euro bij particuliere nieuwbouw, en de investeringen die een positieve invloed hebben op de bouwsector aan te zwengelen”, aldus initiatiefnemer Van Lommel. “Ook vroegen we het sneller doorvoeren van de aangekondigde daling van het btw-tarief naar 6% voor afbraak en wederopbouw zonder restricties, en het aanpakken van de concurrentiestrijd door sociale dumping.”

De motie van de Vlaams Belang-fractie werd echter weggestemd door de Vivaldi-partijen en bleef onvermeld in de media. “De bouwsector heeft geen enkele boodschap aan het cordon sanitaire”, besluit Van Lommel. “En het is zuur te moeten vaststellen dat drie weken na onze voorstellen, er nog geen afdoende maatregelen werden getroffen.”