Persberichten
vrijdag, 02 feb 2018

Tanend succes Vlaamse Zorgverzekering in Brussel: overheid moet middelen vrijmaken voor grootscheepse informatiecampagne

Het aantal aansluitingen bij de Vlaamse Zorgverzekering zit in Brussel al jarenlang in dalende lijn. Op tien jaar tijd daalde het aantal aansluitingen in de hoofdstad met bijna een kwart. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) opvroeg bij Vlaams minister Vandeurzen. Hierdoor gealarmeerd werd vandaag in de raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie op voorzet van Vlaams Belang hierover een uitgebreid debat gevoerd.

Het Vlaams Belang stelt verheugd vast dat op de SP.a na – die verklaarde principieel gekant te zijn tegen een Vlaams systeem van solidariteit – alle partijen op dezelfde lijn zitten, en stellen dat er dringend moet worden ingegrepen om de dramatische cijfers om te keren.

In een stad als Brussel, waar heel wat gezinnen onder de armoedegrens leven, is een systeem zoals de Vlaamse zorgverzekering zeer belangrijk. In ruil voor een minimale bijdrage kunnen heel wat gezinnen zo een stevige financiële return krijgen van Vlaanderen. Helaas stellen we vast dat heel wat Brusselaars niet eens op de hoogte zijn van het bestaan van de Zorgverzekering. En wie wel aangesloten is weet heel vaak niet hoe en waarvoor men van de Zorgverzekering kan gebruik maken, en welke rechten men heeft.

Het is dus belangrijk de Brusselaars veel beter te informeren. De bescheiden aandacht en promotie via de zogenaamde ‘intermediairen’ is totaal onvoldoende.  Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “Sedert de lancering van de Vlaamse Zorgverzekering werd er door de diverse overheden geen enkele promotiecampagne meer rond gevoerd. Het is dan ook hoog tijd dat zowel de VGC als de Vlaamse overheid meer dan één tandje bijsteken om de Vlaamse Zorgverzekering bekend te maken, en duidelijk uit te leggen welke de rechten en plichten zijn. Ook de Vlaams-Brusselse Gemeenschapscentra, de scholen van het Nederlandstalig onderwijs en de stevig gesubsidieerde Vlaams-Brusselse media kunnen hiervoor worden ingeschakeld.”