Nieuws
dinsdag, 04 okt 2022

Terechte waarschuwingen bij verankering afstandsonderwijs

De onderhandelingen zijn gestart om het afstandsonderwijs decretaal vast te leggen. De onderwijskoepels willen maar liefst de helft van de lesuren via afstandsonderwijs kunnen geven. “Het is goed dat er een decretaal kader komt, maar een bovengrens van 50 procent is wel vrij hoog”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Het onderwijs zal hierdoor een totaal andere dynamiek krijgen met een verdere individualisering wat ook risico’s inhoudt op ongewenste neveneffecten.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is onderhandelingen gestart over het decreet dat afstands­onderwijs wettelijk moet verankeren. Volgens de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), die het onderwijsveld verenigt, zijn de meningen hierover zeer verdeeld. De onderwijskoepels willen de helft van de lesuren via afstandsonderwijs kunnen geven, terwijl ouders en vakbonden dit allerminst zien zitten. Een argument van de ouders hiertegen is dat dit voor een verdieping van de sociale kloof zorgt, omdat niet iedere leerling van thuis uit voldoende ondersteuning krijgt. De vakbonden daarentegen vrezen dat leraren onvoldoende inspraak zullen krijgen en vinden dat zij er steeds voor moeten kunnen kiezen om hun les volledig fysiek te geven indien ze dat beter vinden.

“Het is positief dat er een decretaal kader komt om de modaliteiten en de grenzen inzake afstandsonderwijs af te bakenen”, zegt Beckers. “Maar om structureel aan afstandsonderwijs te kunnen doen, heb je leerlingen nodig die in hoge mate zelfregulerend zijn. Dat is echter zeer vaak nog niet het geval bij middelbare scholieren.”

“Afstandsonderwijs is nog steeds niet op punt in Vlaanderen”

Daarnaast is er ook het probleem dat, zelfs al zou 50 procent van het afstandsonderwijs wenselijk zijn, heel wat van het afstandsonderwijs in Vlaanderen nog van povere kwaliteit is. “Ondanks de ervaringen die leraren al hebben opgedaan tijdens de pandemie waarschuwde OESO-expert Dirk Van Damme een half jaar geleden nog dat te veel leraren te weinig digitale competenties hebben”, aldus Beckers. “De Vlaamse regering heeft trouwens pas enkele maanden geleden met het relancedecreet middelen vrijgemaakt voor ICT-professionalisering van leraren. Een goed ICT-beleid start nochtans met competente leraren en zolang daar geen sprake van is, moeten scholen er zeker niet aan denken om afstandsonderwijs structureel te gaan verankeren.”

Het Vlaams Belang heeft begrip voor de waarschuwingen bij de verankering van het afstandsonderwijs. “Een bovengrens van 50 procent lijkt ons dan ook vrij hoog”, besluit Beckers. “Scholen die dit maximaal zullen benutten, zullen een totaal andere dynamiek krijgen, terwijl we net de roep zien om het fysieke klassikale schoolse leren te gaan herwaarderen. Volop inzetten op digitalisering zorgt dan ook voor een verdere individualisering van ons onderwijs wat risico’s inhoudt op ongewenste neveneffecten.”