Nieuws
vrijdag, 15 apr 2022

Terugbetaling schulden coronacrisis wordt harde dobber

De overheid heeft 36,4 miljard euro of gemiddeld 3.160 euro per inwoner uitgegeven aan het bestrijden van de coronacrisis: 20,4 miljard in 2020, 13,9 miljard in 2021 en 1,9 miljard in 2022.“Daarbij ging slechts een derde van het budget naar de bestrijding van de ziekte zelf”, zegt volksvertegenwoordiger Reccino Van Lommel. “Het terugbetalen van de gemaakte schulden wordt een ernstig probleem, en daar komt bovenop dat dit land meer aan het Europees coronaherstelfonds zal kwijtraken dan het ervan zal ontvangen.”

De federale uitgaven gingen vooral naar de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De regionale uitgaven waren hoofdzakelijk gericht op steun aan ondernemingen, zoals de premies voor gedwongen sluitingen. “Aanvankelijk werden hiervoor vaste premies voorzien”, aldus Van Lommel. “Maar van dit systeem werd veelvuldig misbruik gemaakt. Daarom werd het noodgedwongen aangepast en werd de premie afhankelijk gemaakt van het geleden omzetverlies.”

“We moeten niet alleen onze eigen coronacrisis betalen, we moeten ook meebetalen aan de coronacrisis van onze Europese buren”

“Om die 36 miljard te financieren werden bijkomende schulden gemaakt die uiteraard ook moeten worden terugbetaald. En onze overheidsfinanciën waren al niet rooskleurig”, vervolgt Van Lommel. “Als ook de rente op termijn stijgt, wat in de lijn der verwachting ligt, zal de staatsschuld nog een serieus probleem worden.”

“Maar dat is niet alles. België zal meer geld aan het coronaherstelfonds van de Europese Unie kwijtraken dan het ontvangt”, merkt Van Lommel op. “HetHerstelfonds heeft een omvang van 750 miljard euro, bestaande uit 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen. Hiervan zou België aanvankelijk 5,9 miljard steun ontvangen. Maar dit bedrag werd al verminderd met 1,35 miljard euro omdat onze economie beter presteerde dan verwacht. Het misgelopen bedrag zal voor eigen rekening komen. Dit terwijl de Belgische bijdrage aan dat fonds 17,4 miljard euro bedraagt. Ik heb staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) hierover al kritische vragen gesteld en zal het dossier verder blijven opvolgen.”

“Om de coronafactuur te kunnen voldoen, zullen andere facturen moeten worden aangepakt”, besluit Van Lommel. “En dan heb ik het over de migratiefactuur, over de transfers en over de kostprijs van het politieke systeem in dit land.’