Nieuws
dinsdag, 20 jul 2021

“Teruggave roofkunst mag niet leiden tot herstelbetalingen aan Congo”

Het Vlaams Belang stelt zich vragen bij de door paars-groen ontwikkelde aanpak voor de teruggave van roofkunst aan Congo. “Paars-groen houdt geen rekening met de bestaande Congo-commissie, noch met een noodzakelijk debat over deze gevoelige en complexe materie”, zegt volksvertegenwoordiger Kurt Ravyts (Vlaams Belang). ‘Er wordt immers zonder enig parlementair debat een grootscheeps herkomstonderzoek opgestart.”

Begin deze maand kondigde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) een ‘innovatieve aanpak’ aan voor de teruggave van de voorwerpen die op onrechtmatige wijze zijn weggehaald uit Congo. “Een Belgo-Congolese commissie zal zich nu buigen over de verdere afspraken”, aldus Ravyts. “In eerste instantie wordt de Congolese overheid juridisch eigenaar, maar de werken zullen in België blijven tot de Congolezen vinden dat aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan om de werken een eigen plaats te geven.” Op dit moment is er zelfs nog geen concrete vraag uit Kinshasa om werken terug te krijgen.

“Het Vlaams Belang zal nooit aanvaarden dat de Vlaamse bevolking wordt gestigmatiseerd waar het om Congo gaat”

“Ongeveer een jaar geleden, met de prominentie van de Black Lives Matter-beweging, moest er halsoverkop een zogenaamde Congocommissie komen. Deze zou zich onder meer buigen over een ‘restitutiebeleid’ ter compensatie van zogenaamde ‘roofkunst’”, vervolgt Ravyts. “We sluiten niet uit dat een aantal voorwerpen die onrechtmatig werden vervreemd van de autochtone bevolking in Congo worden teruggegeven, maar het kan geenszins de bedoeling zijn dat dit de voorbode is voor herstelbetalingen of het verwijderen van standbeelden onder het voorwendsel van ‘dekolonisering van de publieke ruimte.’”

Het Vlaams Belang staat wel open voor een correcte historische duiding van en over de koloniale geschiedenis. “Er moet in dit verband dan ook worden erkend dat er ook een ruime overdracht van technologische kennis is geweest vanuit Europa op het vlak van infrastructuur, gezondheid, onderwijs en dies meer”, aldus nog Ravyts. “Tegelijkertijd moet ook worden aangetoond dat de Belgische monarchie en de Belgische haut-finance een cruciale rol hebben gespeeld in de exploitatie van Belgisch Congo.”

“Een bijzonder groot deel van de koloniale geschiedenis speelde zich trouwens af op een moment dat Vlaanderen zelf voor zijn emancipatie en rechten vocht in een door Franstaligen gedomineerd België”, merkt Ravyts tot slot op. “Bovendien zijn er bij de onlusten rond de onafhankelijkheid in 1960 ook slachtoffers gevallen bij de blanke burgerbevolking. Hierover spreekt vandaag niemand meer. Die zegel over de geschiedenis dient ook te worden gelicht.”