Persberichten
woensdag, 07 mrt 2018

Terugkeerbeleid faalt over de volle lijn

Harde cijfers weerleggen andermaal goednieuwsshow regering.Nadat eerder was gebleken dat het aantal asielaanvragen in dit land opnieuw in stijgende lijn zit, tonen nieuwe cijfers aan dat zich op het vlak van het terugkeerbeleid precies een omgekeerde beweging voltrekt. In flagrante tegenspraak met de herhaalde aankondigingen van N-VA-staatssecretaris Theo Francken dat de uitwijzing van illegalen en afgewezen asielzoekers (drastisch) zou worden opgedreven, daalde de effectieve terugkeer (gedwongen repatriëringen + vrijwillige terugkeer) vorig jaar met bijna een kwart! Terwijl het aantal gedwongen repatriëringen daalde van 3080 naar 3001 (- 3 procent), liep de vrijwillige terugkeer terug van 4.667 naar 4.033 (- 14 procent).

Het totaalresultaat – een daling van liefst 22 procent –  is dermate ontluisterend dat de gebruikelijke zegebulletins die regelmatig vanuit het kabinet-Francken de wereld worden ingezonden, deze keer opvallend uitbleven. De cijfers en feiten bevestigen in ieder geval wat ook regeringspartijen CD&V en VLD enkele weken geleden nog met nadruk beweerden: het asiel- en migratiebeleid van deze regering is hoegenaamd niet kordater dan dat van vorige centrumlinkse regeringen.

Zowel de nieuwe stijging van het aantal asielaanvragen als de opmerkelijke daling van de effectieve terugkeer tonen aan dat er van een trendbreuk in het asiel- en immigratiebeleid onder deze regering geen sprake is. Maatregelen die een impact zouden kunnen hebben, bleven hooguit in de aankondigingsfase steken of werden alleen maar gecommuniceerd via Twitter, niet aan de regeringstafel. De resultaten zijn ernaar. Ook de beste publiciteitscampagne kan niet verhelen dat de immigratiekranen nog steeds openstaan en België blijft wat het was: een topbestemming voor immigratie vanuit alle windstreken.