Persberichten
vrijdag, 30 nov 2018

Terugkerende Syriëstrijders blijkbaar nog altijd welkom in dit land

Vlaams Belang wil proactief optreden van overheid

Sinds enkele jaren registreert de federale overheid het aantal moslimextremisten dat op een of andere manier in verband kan worden gebracht met de Syriëstrijders. Sinds kort worden in deze Gemeenschappelijke Gegevensbank ook de home terrorist fighters en de haatpredikers opgenomen.

Uit statistieken die minister van Justitie Geens aan VB-volksvertegenwoordiger Barbara Pas heeft verstrekt, blijkt onder meer dat in de loop van 2017 nog altijd 24 Syriëstrijders naar dit land zijn teruggekeerd. Tevens kan daaruit worden opgemaakt dat 16 moslimextremisten werden toegevoegd aan de lijst van personen die gepoogd hebben naar het strijdtoneel te vertrekken en dat 30 radicale islamieten in 2017 aan de lijst werden toegevoegd van diegenen die de intentie zouden hebben om daarnaar te vertrekken. Omgekeerd werden ook een aantal personen van deze lijsten geschrapt. Daarnaast werden ook 29 home terrorist fighters en 84 haatpredikers in de databank genoteerd.

Barbara Pas: “Het is de jongste tijd in de publieke opinie erg stil geworden omtrent de problematiek van de Syriëstrijders in dit land, maar uit deze gegevens blijkt dat de zij nog altijd springlevend is. Anno 2017 zijn nog steeds nieuwe moslimextremisten opgedoken die bereid waren om hun gewelddadige islamitische boodschap in de praktijk om te zetten. Wie gehoopt had dat deze gevaarlijke bedreiging enigszins overgewaaid zou zijn, vergist zich dus schromelijk. Wat mij daarbij vooral tegen de borst stoot, is dat diegenen die moorddadige avonturen zijn gaan beleven in het buitenland, kennelijk nog altijd zonder veel problemen opnieuw dit land kunnen binnenkomen. In 2017 ging het in dat verband om 24 stuks. Het zou intussen toch wel duidelijk moeten zijn dat de bevolking er absoluut niet mee gediend is dat moslimextremisten die onze samenleving willen vernietigen en op dat vlak in het buitenland de nodige expertise hebben opgedaan hier nog langer welkom zijn. Ik vind dat de overheid op dat vlak veel proactiever moet optreden. Moslimextremisten die in Syrië of elders zijn gaan moorden, of ze nu de Belgische nationaliteit hebben of niet, mogen hier nooit meer worden toegelaten. Ook op dat vlak faalt deze regering echter volledig.”

Bijlage: antwoord op schriftelijke vraag nr. 2539 van Barbara Pas aan de minister van Justitie

Toelichting bij de statistiek: categorie 1 = Syriëstrijder (in het buitenland); categorie 2 = Syriëstrijder vanuit dit land vertrokken naar het buitenland; categorie 3 = teruggekeerd vanuit het strijdtoneel naar dit land; categorie 4 = gepoogd om vanuit dit land te vertrekken naar het strijdtoneel; categorie 5 = intentie om vanuit dit land naar het strijdtoneel te vertrekken.