Nieuws
dinsdag, 26 apr 2022

Terugvorderingsplicht van OCMW’s moet afgeschaft

Vandaag wordt in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel van het Vlaams Belang besproken tot afschaffing van de terugvorderingsverplichting van de OCMW's ten laste van de onderhoudsplichtigen met betrekking tot de kosten van rust- en verzorgingstehuizen. “De situatie kan niet meer zo verder”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Deze onderhoudsplicht van kinderen ten overstaan van hun ouders geeft vaak aanleiding tot financiële problemen bij de kinderen zelf en brengt ook familieruzies met zich mee.”

Het is genoegzaam bekend dat de kosten voor een verblijf in een rust- en verzorgingsinstelling de pan uit swingen. “Vele gepensioneerden zijn niet in staat dit zelf nog te bekostigen, niet in het minst omdat de pensioenen van de meeste mensen na een leven lang werken veel te laag zijn”, aldus Samyn. “OCMW’s kunnen de kosten daarvan terugvorderen op de kinderen van de betrokkenen, maar dat geeft vaak aanleiding tot schrijnende situaties.”

“Zonder oog te hebben voor de gepensioneerden is er geen sprake van een verzorgingsstaat, een terugvorderingsplicht van de OCMW's is uit den boze”

De recente indexaties van de dagprijs in rust- en verzorgingsinstellingen leggen de vinger nogmaals op de wonde. “Veel mensen hebben veel meer kosten dan hun pensioen kan dekken”, vervolgt Samyn. “OCMW’s moeten noodgedwongen bijspringen, maar kunnen deze kosten wel verhalen op de kinderen. Ze zijn daartoe evenwel niet verplicht en dat geeft aanleiding tot een verschillende behandeling van burgers.”

“Mensen hebben na een leven werken het recht op bijstand en dus ook op een tussenkomst in de dagprijs voor hun verblijf in een rust- en verzorgingsinstelling”, besluit Samyn. “Want naast die kost hebben ze doorgaans ook andere extra kosten: dokter, medicijnen en andere hulpmiddelen, kinesitherapie. De onderhoudsplicht met onmiddellijke ingang afgeschaft worden en er moet een plafondprijs komen in onze woonzorgcentra.”