Nieuws
woensdag, 29 sep 2021

Terwijl cybercriminaliteit stijgt, worden dossiers geseponeerd

“De cybercriminaliteit neemt dag na dag toe”, zegt Kamerlid Erik Gilissen. “Het aantal door de federale politie geregistreerde feiten inzake informaticacriminaliteit spreekt boekdelen. 43.501 in 2020, tegenover 34.368 in 2019 en 25.613 in 2018. En ondertussen besliste het Brusselse parket om een dossier tegen twee spionerende Chinezen te seponeren.” Het Vlaams Belang wil dan ook dat dringend werk gemaakt wordt van een verbeterde aanpak van cybercriminaliteit. 

Niet alleen neemt de cybercriminaliteit een hoge vlucht, ook gaan de cybercriminelen steeds geraffineerder te werk. “De hacking van de servers van de overheid was een overduidelijk alarmsignaal”, aldus Gilissen. “En maar al te vaak blijkt China betrokken partij te zijn. Gelukkig dat onze digitale vingerafdrukken enkel op de chip op de identiteitskaart opgeslagen worden. Anders zaten deze ondertussen misschien ook al in China.”

“Men zet extra manschappen in voor het beboeten van mensen die één kilometer per uur te snel durven rijden. De hoogste tijd dat dit ook gebeurt voor de aanpak van cybercriminaliteit”

Het Brusselse parket heeft ondertussen een dossier tegen twee op spionage betrapte Chinezen geseponeerd. “De Amerikaanse speurders die hen hadden opgespoord, hadden nochtans vrij gedetailleerd blootgelegd hoe de twee te werk waren gegaan bij een Belgisch bedrijf”, besluit Gilissen. “Wat baat de opsporing van cybercriminelen, wanneer men deze ongestraft laat lopen? Wellicht durft men gewoon geen vuist maken tegen China.”