Nieuws
donderdag, 14 mrt 2024

Vivaldi blijft falen om tewerkstellingsdoelstelling personen met een handicap te halen

Het aandeel personen met een handicap dat tewerkgesteld is bij de federale overheid bedraagt 1,44 procent. Het Vlaams Belang kaart de cijfers al langer aan en riep de Vivaldi-regering al meermaals op om structurele maatregelen te nemen. Hiermee haalt de Vivaldi-regering zelfs niet de helft van de drie procent-doelstelling”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Na alle mislukte hervormingen faalt Vivaldi opnieuw.” 

In 2007 voerde de toenmalige regering een tewerkstellingsdoelstelling van drie procent in voor personen met een handicap. De Vivaldi-regering haalt deze doelstelling in de verste verte niet. Sterker nog: zelfs de helft van de doelstelling wordt niet gehaald. “De positieve effecten van werken op het welzijn zijn bewezen”, zegt Samyn. “Het Vivaldi-wanbeleid zorgt ervoor dat personen met een handicap hiervan verstoken blijven.” 

“Voor het Vlaams Belang is een beperking geen handicap op de arbeidsmarkt”

Dit land telt het op één na laagste tewerkstellingspercentage van personen met een handicap in de EU. “Uiteraard heeft dit te maken met het falende Vivaldi-beleid”, zegt Samyn. “Net zoals op alle andere domeinen, geraakten ze ook hier niet verder dan gerommel in de marge. Het Vlaams Belang pleit voor het wegnemen van de financiële drempels. In concreto willen wij de prijs van de liefde, de arbeid en de tegenslag integraal afschaffen. Daarnaast ijveren wij voor het toegankelijk maken van het openbaar vervoer en infrastructuur.”  

“Voor het Vlaams Belang is een beperking geen handicap op de arbeidsmarkt”, concludeert Samyn. “Integendeel, zij verdienen alle kansen.”