Persberichten
vrijdag, 02 mrt 2018

Tijd voor een wettelijk hoofddoekverbod voor ons onderwijs!

Het Vlaams Belang reageert positief op de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs om beroep aan te tekenen tegen het vonnis dat 11 meisjes die er school lopen toelaat een hoofddoek te dragen, maar laakt tegelijkertijd het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de Vlaamse regering in het hoofddoekendossier.

De eindeloze reeks van procedures met betrekking tot het dragen in de hoofddoek in het onderwijs en de steeds weer opduikende controverses ter zake hebben immers maar één oorzaak: de lafheid van de Vlaamse regering om normstellend op te treden en een algemeen hoofddoekverbod in te voeren in het officieel onderwijs.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “In plaats van tweets over het vliegend spaghettimonster de wereld in te sturen, zou De Wever zijn ministers beter eens bewegen tot actie om een einde te maken aan de hoofddoekenagitatie. De Vlaamse regering moet de moed vinden om voor eens en altijd duidelijk te maken dat ons officieel onderwijs – al het door de overheid georganiseerd onderwijs dus, met name het Gemeenschaps-, gemeentelijk en provinciaal onderwijs – neutraal is en dat manifeste religieuze symbolen als de hoofddoek daar geen plaats hebben. Een duidelijk wetgevend kader waaraan iedereen zich moet houden kan een einde maken aan alle discussies en geldverslindende rechtszaken.”

Het Vlaams Belang verwijst naar Frankrijk waar het parlement reeds in 2004 een wet goedkeurde die de laïciteit van het publieke onderwijs beschermt en daarom in de scholen alle manifeste religieuze symbolen verbiedt. De wet kwam tot stand nadat een  regeringsstudie – het zogenaamde rapport ‘Obin’ – een ontluisterend beeld schetste van de wijze waarop de scholen in de gettowijken onder toenemende druk komen te staan van de militante islam.

Chris Janssens: “De Vlaamse regering kan een voorbeeld nemen aan Frankrijk waar de kwestie met betrekking tot het dragen van de hoofddoek in het officieel onderwijs al 15 jaar geleden voor eens en altijd is beslecht. Omdat de Vlaamse meerderheidspartijen echter weigeren moed te tonen, zal het ook in dit dossier opnieuw het Vlaams Belang zijn dat een voortrekkersrol speelt en een voorstel indient. Ons voorstel zal bovendien begeleid worden door een petitie die een wettelijk verbod ondersteunt.

Het Vlaams Belang is bovendien van oordeel dat de neutraliteitsplicht voor het officieel onderwijs ook zou moeten gelden voor het overheidspersoneel. Het regeerakkoord van de Vlaamse regering bepaalt weliswaar dat “erover gewaakt wordt dat de dienstverlening aan de burgers als neutraal wordt ervaren”, maar in de praktijk worden hoofddoeken wél toegelaten. Meer nog, de Vlaamse regering voert zelfs aanwervingscampagnes met foto’s waarin gehoofddoekte personeelsleden getoond worden. In antwoord op een recente parlementaire vraag hierover antwoordde minister Muyters (N-VA), bevoegd voor de VDAB, nog dat het toelaten van hoofddoeken bij overheidspersoneel past in een “inclusieve interpretatie van neutraliteit”. Als het op beleidsdaden aankomt met betrekking tot de hoofddoek, slagen de N-VA-ministers erin de CD&V te kloppen in tsjeverij.