Nieuws
vrijdag, 14 okt 2022

"Tijd voor hoofddoekenverbod bij overheidsdiensten”

Er is geen sprake van directe discriminatie wanneer een bedrijf zonder onderscheid zijn werknemers verbiedt om religieuze, levensbeschouwelijke of spirituele tekens zichtbaar te dragen, zo heeft het Europese Hof van Justitie gesteld. De uitspraak van het Hof komt net nu een wetsvoorstel van Vlaams Belang-Kamerlid Frank Troosters omtrent het neutraliteitsbeginsel bij de economische overheidsdiensten door de Kamer werd gedrukt. Dit in afwachting van een verbod binnen alle diensten.

In zijn arrest bevestigt het Europese Hof dat een werkgever het dragen van religieuze tekens mag verbieden wanneer het neutraliteitsbeleid is ingeschreven in het arbeidsreglement en het verbod ‘algemeen en zonder onderscheid voor alle werknemers geldt’. Dan is er geen sprake van directe discriminatie, zo stelt het Hof in een persmededeling.

Het Vlaams Belang spreekt van “een belangrijk signaal” vanwege het Europese Hof van Justitie. “In de privésector mag een werkgever neutraliteit eisen van zijn werkgevers, maar alle overheidsbedrijven zouden verplicht moeten zijn die neutraliteit te eisen”, zo zegt Troosters. Daarom diende hij in de Kamer een wetsvoorstel in om het neutraliteitsprincipe binnen de economische overheidsbedrijven te respecteren. “Economische overheidsbedrijven moeten de exclusieve neutraliteit strikt in acht nemen, wat zich onder meer veruitwendigt in een verbod op het dragen van uiterlijke kenmerken van een niet-confessionele of religieuze levensbeschouwing of van een voorkeur voor een politieke partij”, aldus Troosters.

Het Vlaams Belang-wetsvoorstel voorziet dan ook in het inschrijven in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven van een deontologische code omtrent de neutraliteit van de personeelsleden. “De eeuwige tegenkanting uit linkse en fundamenteel-religieuze hoek dat dit een vorm van discriminatie zou zijn, is intussen alvast door het Europese Hof van Justitie van tafel geveegd”, besluit Troosters tevreden vast.