Nieuws
vrijdag, 15 apr 2022

Toename schorsingen in onderwijs symptoom van algemener disciplineprobleem

Er werden vorig jaar meer leerlingen uit het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar preventief geschorst of zelfs van school gestuurd dan het jaar ervoor. De reden hiervoor wordt bij corona gelegd. “Het is logisch dat er meer schorsingen zijn als de scholen open zijn en er geen afstandsonderwijs is”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Maar er blijken wel degelijk meer attitudeproblemen te zijn bij leerlingen, waar hard tegen moet worden opgetreden.”

Er werden in het schooljaar 2020-2021 96 leerlingen uit het lager onderwijs van school gestuurd, terwijl dit er slechts 37 waren het jaar voordien. Vorig jaar vonden er 155 preventieve schorsingen van kinderen plaats, wat eveneens een serieuze stijging is in vergelijking met de 96 kinderen het jaar ervoor. Er moet echter rekening worden gehouden met de coronalockdowns in het schooljaar 2019-2020 toen de scholen drie maanden gesloten waren.

Kristof Slagmulder meent echter dat we deze evolutie niet enkel op corona kunnen verhalen. “Deze stijging ligt in lijn met cijfers die ik recent heb opgevraagd inzake agressie tegen leraren. Hier zien we een gelijkaardige evolutie tussen die twee schooljaren.” Vanuit verschillende hoeken van het onderwijsveld is te horen dat er effectief meer disciplineproblemen merkbaar zijn. Ook zouden er dit schooljaar meer gevallen van pesten zijn. “Sommige leraren en directies verwijzen expliciet naar de coronaperiode en de verminderde sociale vaardigheden”, zegt Slagmulder. “Anderen duiden echter meer algemeen op de opvoeding vanwege de ouders die te wensen over laat en waar scholen dus slachtoffer van zijn.”

“Er moet beter opgetreden worden tegen probleemjongeren in het onderwijs”

 

Minister van Onderwijs Ben Weyts wil aan de hand van onderzoek uitklaren in hoeverre leerlingen door het online lesgeven ‘ontschoold’ zijn geraakt en meer moeite hebben met structuur. Ondertussen investeert hij vooral in preventie door onder meer opleidingen tot vertrouwenspersoon in te richten en cursussen agressiepreventie te organiseren. Het Vlaams Belang vindt echter dat er ook meer ingezet moet worden op straffen. “De minister wil in zijn conceptnota het aanzien van leraren terug verhogen, maar we zien geen echte nieuwe initiatieven gericht op de leraar terug meester te maken in zijn klas”, zegt Slagmulder.

Bovendien sleept de procedure voor schorsingen van leerlingen vaak lang aan en vergt dit heel wat administratie. Hierdoor worden probleemjongeren die de boel verzieken toch relatief lang binnen een school gehouden. “Het Vlaams Belang wil dit daarom inkorten zodat scholen sneller kunnen handelen”, zegt Slagmulder. “Daarnaast moet het onderwijs werk maken van een snellere uithandengeving richting politie en gerecht van probleemjongeren wier problematisch gedrag evolueert naar strafbare feiten.”