Nieuws
dinsdag, 07 sep 2021

“Transfers gefaseerd afbouwen en Wallonië responsabiliseren”

Het Vlaams Belang wil de transfers naar Wallonië, die ook dit jaar in de miljarden lopen, stelselmatig afbouwen. “In afwachting van de Vlaamse onafhankelijkheid moeten bevoegdheden en fiscale autonomie gefaseerd worden overgeheveld”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Het is een niet aflatende welvaartsafdracht die we ons niet langer kunnen permitteren en niet kunnen toestaan, niet in het minst omdat Wallonië er niet actiever of financieel gezonder van wordt.”

7,1 miljard wordt jaarlijks overgeheveld naar Wallonië - dat berekende de Nationale Bank in een nieuwe studie rond de transfers. Zo’n 6,2 miljard daarvan komt van Vlaanderen zonder Brussel, terwijl Brussel apart gerekend 800 miljoen moet ophoesten. Per persoon komt dat gemiddeld neer op een bedrag van 1.900 euro voor elke Waal, betaald door 900 euro per Vlaming en 800 euro per Brusselse inwoner. “De Nationale Bank onderzocht de financiële stromen via de federale begroting en de sociale zekerheid, maar nam intrestafbetalingen op de staatsschuld niet in beschouwing”, aldus Pas. “Hierdoor is het totale bedrag een pak kleiner dan andere studies die de Vives-denktank (KUL) uitvoerde.

“De transfers lijken meer op georganiseerde diefstal dan op solidariteit”

“Al jaren zien we dezelfde problematiek aanhouden”, vervolgt Pas. “Vlaanderen heeft een renderende economie, maar moet alles afromen om het aan het inactieve Wallonië af te staan, dat kampt met heel veel werkloosheid, absenteïsme, langdurig zieken enzoverder. Al dat geld helpt Wallonië niet om op eigen benen te staan, integendeel: het houdt de regio langer in de socialistische hangmat. De recente nefaste staatshervormingen maakten het immers onmogelijk dat Wallonië geresponsabiliseerd wordt en door de transfers worden Waalse PS-politici nooit afgestraft voor hun wanbeleid, omdat de putten door Vlaanderen betaald worden. Dit is dus geen solidariteit, maar georganiseerd diefstal.”

“De PS gaf zelf al toe dat de transfers de enige reden zijn voor het voorbestaan van België”, besluit Pas. “We willen echter onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en de ordelijke opdeling gefaseerd laten lopen zodat de transfers niet abrupt maar gefaseerd eindigen. Dit kan Wallonië de nodige tijd en marge geven om de nodige veranderingen in het beleid toe te passen en kan door stuk per stuk bevoegdheden en fiscaliteit homogeen over te hevelen in afwachting van de volledige Vlaamse onafhankelijkheid.”