Persberichten
vrijdag, 05 apr 2019

Transferstop naar Wallonië brengt Vlaming jaarlijks 2.000 euro op

Tom Van Grieken: “Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo’n grote schaal geplunderd wordt”

De rentelasten op de staatsschuld niet meegerekend ziet Vlaanderen jaarlijks meer dan 6 miljard euro van het belastinggeld naar Franstalig België verdwijnen. Met dat geld zou Vlaanderen de torenhoge belastingdruk structureel kunnen verlagen. Na berekeningen van de Vlaams Belang-studiedienst schuift de Vlaams-nationale partij twee maatregelen naar voor. De eerste bestaat erin de belastingvrije som van 7.430 euro te verhogen tot het niveau van het leefloon (10.829 euro). Het fiscaal voordeel hiervan loopt op tot 850 euro. De tweede maatregel is het verlagen van de aanslagvoet op de tweede schijf van 12.990 euro tot 22.290 euro van 40% naar 30%, wat een netto-voordeel oplevert van 930 euro. Beide ingrepen zouden de Vlaming bijna 2.000 euro per jaar opleveren of zo’n 150 euro netto per maand.

Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen pakt het Vlaams Belang uit met een opvallende publiciteitsclip. In de clip is te zien hoe onze buurlanden Vlaanderen economisch voorbijfietsen door het permanente welvaartsverlies naar Wallonië. Geld dat de partij terug wil geven aan de Vlamingen. 

De belastingverlaging kost volgens rekenwerk van de partij 5,9 miljard euro. Geld dat ze dus wil halen uit de exuberante miljardenstroom naar Wallonië, die stroomt via de federale begroting, de Bijzondere financieringswet en de sociale zekerheid. Volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is de splitsing van de sociale zekerheid en de fiscaliteit niet langer wenselijk, maar noodzakelijk. Hij verwijst ter zake naar de cijfers van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid die aantonen dat Vlaanderen de grootste nettobetaler is van Europa wat betreft interregionale solidariteit. “Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo’n grote schaal geplunderd wordt” aldus Van Grieken. De partijvoorzitter hekelt hierbij ook de makke houding van de N-VA die, ondanks plechtige beloftes, niets gedaan heeft om de transfers een halt toe te roepen. 

Volgens Van Grieken heeft ook Wallonië overigens nood aan een transfer-afkick. “De miljardentransfers wiegen Wallonië al decennia in een verlammende slaap waardoor het niet de minste incentive krijgt om hun structurele hoge werkloosheidsgraad aan te pakken. Ze houden het land weliswaar bij elkaar maar ze moedigen geen energiek antwoord aan op de economische problemen van Wallonië aan te pakken”, argumenteert Van Grieken.  De Vlaams Belang-voorzitter verwijst ook naar de talloze mislukte economische relanceplannen van Wallonië. “In 2006 vroeg de toenmalig Waalse minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe Vlaanderen nog om tien jaar geduld. Dertien jaar en zo’n 100 miljard euro aan transfers later is de zelfgekozen deadline ruimschoots verstreken en ons geduld op.” 

kijk hier de clip.